Ledelse og teknikk

Bladet går til alle Forbundet for Ledelse og Teknikks medlemmer, politikere, statsadministrasjon, presse, organisasjoner og andre interessenter.

Opplag: 22 357; Frekvens: 8 utgaver pr år

2. halvår 2021 og 1. halvår 2022 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement 22 357 22 357
Betalt abonnement
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte
Distribuert i alt 22 357 22 357
Leserdokumentasjon: Nei

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 01.02 18.02
2 22.03 08.04
3 03.05 23.05
4 21.06 08.07
5 09.08 26.08
6 08.09 28.09
7 07.10 26.10
8 18.11 08.12Ledelse og teknikk

Boks 8964 Youngstorget

0028 OSLO

Tlf: 23 06 10 20

Utgiver

Forbundet for Ledelse og Teknikk