Ledelse og teknikk

Bladet går til alle Forbundet for Ledelse og Teknikks medlemmer, politikere, statsadministrasjon, presse, organisasjoner og andre interessenter.

Opplag: 22 476; Frekvens: 8 utgaver pr år

2. halvår 2022 og 1. halvår 2023 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement 22 476 22 476
Betalt abonnement
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte
Distribuert i alt 22 476 22 476
Leserdokumentasjon: Nei

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 24.01 14.02
2 22.02 14.03
3 22.03 17.04
4 06.06 27.06
5 29.08 19.09
6 10.10 31.10
7 07.11 28.11
8 05.12 27.12Ledelse og teknikk

Boks 8964 Youngstorget

0028 OSLO

Tlf: 23 06 10 20

Utgiver

Forbundet for Ledelse og Teknikk