Farmasliv

Apotekteknikeren – etablert 1937 – er et faglig organ for FarmasiForbundet. Bladet har som formål å holde apotekteknikerne, som er den største arbeidsgruppen i apotek, best mulig orientert. Det legges stor vekt på løpende orientering om det som skjer innen bransjen. Man anser det som meget viktig at apotekteknikerne, som betjener apotekets kunder, får løpende opplysninger og informasjon om nye produkter.

Frekvens: 5 utgaver pr år

FarmasiForbundets medlemmer. Apotekere/farmasøyter og annonsører. Elever ved apotekteknikerlinjene.

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 08.01 26.01
2 26.02 16.03
3 26.03 13.04
4 23.04 11.05
5 29.05 15.06
6 30.07 17.08
7 27.08 14.09
8 24.09 12.10
9 19.11 07.12


Avbestillingsfrist: 3 uker
Utgivelsesdato: Pga. postgangen tar vi forbehold om tidspunktet for når bladet er våre medlemmer/ abonnenter i hende.

Format 4 farger Stående Liggende
1/1 side 12 500 186x260
1/2 side 9 900 90x260 186x127
1/4 side 8 300 90x127 186x63
Bakside 13 700


Andre priser/formater etter avtale. Rabatter: Det gis rabatter ved innrykk av flere annonser. Annonser må bestilles samtidig for innrykk i løpet av kalenderåret.
Provisjon: 2,0 %
Formidl. godtgjørelse: 1,5 %
Bilag etter avtale.


Bladformat: A4
Spaltebredde: 58
Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 186x260
Ferdiggjøring: Stiftet
Papirkvalitet innmat: 90 g Royal Prestige
Papirkvalitet omslag: 90 g Royal Prestige
Annonsemottak: ISDN: 69 26 88 22 (Easy Transfer), e-post: andrew@rmgrafika.no, program: QuarkXPress, Adobe InDesign, Fil-format: EPS, PDF, ProScript, xad. Alt materiell skal leveres elektronisk pr. ISDN, CD, ZIP. Tilleggsomkostninger for ufullstendig materiell faktureres annonsøren. Reklamasjonsretten bortfaller dersom materiellfrist ikke overholdes og/eller prøvetrykk i farger ikke leveres RM grafika as.
Årsabonnement: kr 350,-

Utgiver

Parat, en arbeidstakerorganisasjon i YS

Trykkeri

Stens Trykkeri AS