Farmasiliv

Apotekteknikeren – etablert 1937 – er et faglig organ for FarmasiForbundet. Bladet har som formål å holde apotekteknikerne, som er den største arbeidsgruppen i apotek, best mulig orientert. Det legges stor vekt på løpende orientering om det som skjer innen bransjen. Man anser det som meget viktig at apotekteknikerne, som betjener apotekets kunder, får løpende opplysninger og informasjon om nye produkter.

Opplag: 3 750; Frekvens: 4 utgaver pr år

FarmasiForbundets medlemmer. Apotekere/farmasøyter og annonsører. Elever ved apotekteknikerlinjene.

2. halvår 2022 og 1. halvår 2023 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement 3 750 3 750
Betalt abonnement
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte
Distribuert i alt 3 750 3 750
Leserdokumentasjon: Ja

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 09.02 01.03
2 31.05 21.06
3 06.09 27.09
4 08.11 29.11


Avbestillingsfrist: 3 uker
Utgivelsesdato: Pga. postgangen tar vi forbehold om tidspunktet for når bladet er våre medlemmer/ abonnenter i hende.

Format 4 farger Stående Liggende
Oppslag 24 200 420x270mm + 3 mm utf
1/1 side 14 200 210x270+3 mm utfall
1/2 side 11 300 90x238 181x120
1/4 side 9 350 90x120 181x60
Bakside 17 000 210x210 + 3mm utfall


Andre priser/formater etter avtale. Rabatter: Det gis rabatter ved innrykk av flere annonser. Annonser må bestilles samtidig for innrykk i løpet av kalenderåret.
Provisjon: 2,0 %
Formidl. godtgjørelse: 1,5 %
Bilag etter avtale.


Bladformat: A4
Spaltebredde: 58
Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 210x270+3 mm utfall
Ferdiggjøring: Stiftet
Papirkvalitet innmat: 90 g Royal Prestige
Papirkvalitet omslag: 90 g Royal Prestige
Annonsemottak: ISDN: 69 26 88 22 (Easy Transfer), e-post: andrew@rmgrafika.no, program: QuarkXPress, Adobe InDesign, Fil-format: EPS, PDF, ProScript, xad. Alt materiell skal leveres elektronisk pr. ISDN, CD, ZIP. Tilleggsomkostninger for ufullstendig materiell faktureres annonsøren. Reklamasjonsretten bortfaller dersom materiellfrist ikke overholdes og/eller prøvetrykk i farger ikke leveres RM grafika as.
Årsabonnement: kr 350,-

Annonseansvarlig

Merethe Brattsti Songli

Epost: merethe.songli@storybold.no

Utgiver

Parat, en arbeidstakerorganisasjon i YS

Trykkeri

Stens Trykkeri AS