Oslo Business Memo

Oslo Business Memo er en multiedial publikasjon som utvikler kritisk og grundig journalistikk og fagstoff om økonomi, næringsliv, arbeidsliv, politikk og forvaltning med utgangspunkt i hovedstadsområdet. Siden oppstart i 2010 er det publisert et betydelig antall saker både på nettsiden i magsinformat. Vårt nettverk av journalister er også leverandør av nyheter og artikler til flere andre fagpressepublikasjoner som Finansfokus, Paratbladet og Ingeniørenes Stemme. Vi var stolte medvinnere av Fagpressens innertierpris til Finansfokus for 2018.

Våre lesere befinner seg i virksomhetene, akademia, forskning, arbeidsliv, organisasjoner, politikk mv. Vår drivkraft er en klokkertro på at journalistikken vil oppleve fornyet oppsving,  etterspørsel og bærekraft mens bransjemessige stormkast ryster de tradisjonelle medienes tankesett og forretningsmodeller.  Ikke minst er det et stort behov for uavhengig dekning av den hurtig voksende økonomien i Osloregionen.

Oslo Business Memo

marselisgate 35a

0551 OSLO

Tlf: 468 44 123

Utgiver

Oslo Business Memo