Fagforeninger Forskning Helse Helseinstitusjoner Hygiene HØRSEL Medisin Offentlig myndighet PolitikK Utdanning Astma allergi astmaallergi Norges Astma  og Allergiforbund

AstmaAllergi

AstmaAllergi henvender seg til mennesker med astma, allergi eller eksem – enten de selv er syke, har sykdom i nær familie, eller kommer i kontakt med sykdomskompleksene i yrkessammenheng. AstmaAllergi tar opp behandling, forebygging, sykdomsmestring, forskningsnyheter og relevante, politiske beslutninger. Her møter du blant andre legespesialister, kronikere, foreldre med syke barn, beslutningstakere og inneklimaeksperter.

Opplag: 8 457; Frekvens: 4 utgaver pr år

Medlemmer av Norges Astma- og Allergiforbund. Mennesker med astma, allergi, eksem eller med annen tilknytning til sykdomsfeltene. Helsepersonell, sykehus, apotek, helse- og sosialsentra, trygdekontor, tekniske etater, bibliotek, skoler, barnehager. Arkitekter, entreprenører, ulike vareprodusenter, kostholdkonsulenter, forbrukerinstitusjoner, media og politikere.

2. halvår 2021 og 1. halvår 2022 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement 7 811 7 811
Betalt abonnement 65 65
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte 581 581
Distribuert i alt 8 457 8 457
Leserdokumentasjon: Ja

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 09.02 10.03
2 02.05 05.06
3 31.08 29.09
4 08.11 08.12Format 4 farger Stående Liggende
1/1 side 24 900 184x261
Dobbeltside 37 900 392x261
1/2 side 15 900 90x261 184x125
1/3 side 10 900 59x261
1/4 side 9 100 90x130 184x61
1/6 side 7 900 92x87
2. omslag 26 900
3. omslag 26 900
Bakside 28 900


Sensitivguiden: kr 4.000 pr stk ved årskontrakt, 5 innrykk.
Andre formater/priser etter avtale.

For mer informasjon, kontakt annonseselger eller redaktør for å få tilsendt medieplan.

Annonser: ADD media AS
Salgssjef Anne-Lise Fængsrud
Tlf. 37 25 90 12/99 64 85 46
anne-lise@addmedia.no
Provisjon: 3,5 %
Formidl. godtgjørelse: -
Priser etter avtale.


Bladformat: 210x297
Spaltebredde: 59
Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 184x261
Ferdiggjøring: Stiftet
Papirkvalitet innmat: 90 g
Papirkvalitet omslag: 130 g

FØRTRYKK:
Morten Rugtveit, tlf. 47 68 16 78, www.mgt.no, morten@turer.no
Overføring av annonsemateriell: morten@turer.no med kopi til anne-lise@addmedia.no
Merk alle sendinger: "Annonsemateriell AstmaAllergi" og det aktuelle blads utgivelsesnummer (eks. AA1/16).
Bladet er inkludert i medlemskontingenten på kr 400. Abonnementspris: kr 450,- pr år

AstmaAllergi

Boks 6764 St. Olavs plass

0130 OSLO

Tlf: 23 35 35 35

Annonseansvarlig

Anne-Lise Fængsrud

Mobil: 996 48 546

Epost: anne-lise@lkmedia.no

Utgiver

Norges Astma- og Allergiforbund

Trykkeri

07 Media AS