AstmaAllergi

AstmaAllergi henvender seg til mennesker med astma, allergi eller eksem – enten de selv er syke, har sykdom i nær familie, eller kommer i kontakt med sykdomskompleksene i yrkessammenheng. AstmaAllergi tar opp behandling, forebygging, sykdomsmestring, forskningsnyheter og relevante, politiske beslutninger. Her møter du blant andre legespesialister, kronikere, foreldre med syke barn, beslutningstakere og inneklimaeksperter.

Opplag: 7 939; Frekvens: 4 utgaver pr år

Medlemmer av Norges Astma- og Allergiforbund. Mennesker med astma, allergi, eksem eller med annen tilknytning til sykdomsfeltene. Helsepersonell, sykehus, apotek, helse- og sosialsentra, trygdekontor, tekniske etater, bibliotek, skoler, barnehager. Arkitekter, entreprenører, ulike vareprodusenter, kostholdkonsulenter, forbrukerinstitusjoner, media og politikere.

2. halvår 2022 og 1. halvår 2023 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement 7 306 7 306
Betalt abonnement 57 57
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte 576 576
Distribuert i alt 7 939 7 939
Leserdokumentasjon: Ja

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 07.02 07.03
2 02.05 06.06
3 28.08 26.09
4 06.11 05.12Format 4 farger Stående Liggende
1/1 side 24 900 184x261
Dobbeltside 37 900 392x261
1/2 side 15 900 90x261 184x125
1/3 side 10 900 59x261
1/4 side 9 100 90x130 184x61
1/6 side 7 900 92x87
2. omslag 26 900
3. omslag 26 900
Bakside 28 900Provisjon: 3,5 %
Priser etter avtale.


Bladformat: 210x297
Spaltebredde: 59
Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 184x261
Ferdiggjøring: Stiftet
Papirkvalitet innmat: 90 g
Papirkvalitet omslag: 130 g
Bladet er inkludert i medlemskontingenten på kr 400. Abonnementspris: kr 450,- pr år

Annonseansvarlig

Henriette Brattli

Mobil: 971 98 747

Epost: henriette@a2media.no

Utgiver

Norges Astma- og Allergiforbund

Trykkeri

Aksell AS