H Magasin

H magasin gis ut av Humanist forlag, som eies av Human-Etisk Forbund. Magasinet sendes til alle medlemmer i forbundet. Det er også mulig å ha abonnement på bladet eller kjøpe i løssalg.

H er et magasin hvor du kan lese saker som berører, opplyser og gir innsikt. Saker av og om mennesker som vil gjøre samfunnet og verden litt bedre. Saker som kan få deg til å reflektere over temaer som angår oss alle. Det skal være for alle som søker mening og en dypere forståelse. Av de store spørsmålene som preger vår samtid og virkelighet, men også av «små» spørsmål som er relevante i det nære hverdagslivet.

Frekvens: 3 utgaver pr år


Bladformat: 210 x 270 mm
Spaltebredde: 54
Ferdiggjøring: Limfrest
Papirkvalitet innmat: 80 g UPM star matt
Papirkvalitet omslag: 240 g UPM Fine
Abonnement 399,- i året

H Magasin

Boks 9076 Grønland

0133 OSLO

Tlf: 23 15 60 00

Ansvarlig redaktør

Marte Spurkland

Mobil: 92832205

Epost: marte.spurkland@human.no

Utgiver

Humanist Forlag AS

Trykkeri

Ålgård Offset AS