Fri tanke

Fri tanke er Human-Etisk Forbunds medlemsmagasin. Med utgangspunkt i et livssynshumanistisk ståsted tar magasinet opp ulike tema. Fri tanke bringer nyheter og bakgrunnsartikler om livssynspolitiske tema og problemstillinger, aktuelle saker i organisasjonen, faglige og personlige intervjuer med relevante personer, samt mer allmenne tema behandlet fra et humanistisk ståsted. Skepsisstoff og religionskritikk har også plass i Fri tanke.

Fri tanke skriver først og fremst om norske forhold, men beveger seg av og til utenlands.

Nettutgaven fritanke.no publiserer daglig på hverdagene.

Se tidligere nummer her

Frekvens: 2 utgaver pr år

Papirmagasinet sendes ut til de aller fleste av Human-Etisk Forbunds over 90 000 medlemmer. Nettavisen retter seg også mot allmennheten.

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 05.01 25.01
2 15.08 05.09Utgivelsesdatoene er omtrentlige. Det tas forbehold om endringer i utgivelsene.

Format 4 farger Stående Liggende
1/1 side 15 000 170x215
1/2 side 10 000 125x255


+ 3 mm utfallende.
Alle priser er ekskl mva.


Bladformat: 200x255
Spaltebredde: 54
Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 170x215
Ferdiggjøring: Limfrest
Papirkvalitet innmat: 70 g Grafo Invent
Papirkvalitet omslag: 170 g trefritt bestrøket Silk

Fri tanke

Boks 9076 Grønland

0133 OSLO

Fungerende redaktør

Marit Øimoen

Epost: marit.oimoen@human.no

Utgiver

Human-Etisk Forbund

Trykkeri

Kroonpress