HK-Nytt

HK-Nytt er fagbladet til Handel og Kontor i Norge, LOs tredje største forbund. Bladet bringer aktuelt faglig stoff og reportasjer til kontor-, butikk- og lageransatte over hele landet.

Handel og Kontor organiserer i en rekke bransjer, hvorav halvparten arbeider innen detaljhandelen. 10% er ansatt på kontor og lager i engroshandelen, og 10% arbeider i ulike bransjer innen industrien. 10% av HK-medlemmene arbeider i ulike organisasjoner. Resten arbeider innen bransjer som luftfart og reiseliv, aviser og trykkerier, Vinmonopolet, bensinstasjoner, forlag, bokklubber med mer.

Opplag: 73 837; Frekvens: 10 utgaver pr år

Hovedmålgruppen er kontor-, butikk- og lagerfunksjonærer organisert i Handel og Kontor.

Grupper Antall %
Bransjefordeling: 0,0
Detaljhandel 50,0
Engroshandel 10,0
Industri 10,0
Organisasjoner 10,0
Diverse bransjer 20,0
Totalt 100,0
2. halvår 2022 og 1. halvår 2023 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement 73 837 73 837
Betalt abonnement
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte
Distribuert i alt 73 837 73 837
Leserdokumentasjon: Ja

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 08.01 29.01
2 05.02 26.02
3 04.03 25.03
4 08.04 29.04
5 10.05 06.06
6 13.06 04.07
7 15.08 05.09
8 23.09 14.10
q 28.10 18.11
10 28.11 19.12


Avbestillingsfrist: 2 uker
Bestillingsfrist er fem dager før materiellfrst.

Vi tar forbehold om at det kan gjøres mindre endringer i planlagt trykkedato.
Det tas ikke ansvar for telefoniske beskjeder.

Format 4 farger Stående Liggende
1/1 side 23 000 177x247
1/2 side 13 000 188x128
1/4 side, (banner) 9 000 188x60
Bakside 29 000 200x230


Formatene over er ikke utfallende.

Format (utfallende):
1/1 side: 216x285 + 3 mm utfallende på alle sider
1/2 side liggende: 216x136 + 3 mm utfallende på alle sider
1/4-side liggende: 216x68,5 + 3 mm utfallende på alle sider
Bakside utfallende: 216x240 + 3 mm utfallende på alle sider

Materiell sendes john@media-team.no

Provisjon: 3,5 %
Formidl. godtgjørelse: 2,0 %
Etter avtale.


Bladformat: 216x285
Spaltebredde: 55,7
Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 177x247
Ferdiggjøring: Stiftet
Papirkvalitet innmat: 65 gr Satin Plus
Papirkvalitet omslag: 170 gr Artctic matt
Bladformatet gjelder for utfallende annonse.
Materiell mottas digitalt. Send oss PDF-fil.

HK-Nytt

Boks 8964 Youngstorget, 0184 OSLO

0028 OSLO

Utgiver

Handel og Kontor i Norge

Trykkeri

Ålgård Offset AS