Dagens Medisin

Dagens Medisin utgir papir- og nettavis, produserer DMTV – samt avholder fysiske og digitale fagseminarer for helsetjenesten (DM Arena). I tillegg utgir vi nyhetsbrevet Dagens Medisin Pharma, som retter seg mot legemiddel og- apotekbransjen. Sammen med Norsk Helseinformatikk (NHI) er Dagens Medisin en del av Bonnier Healthcare Norway.

Opplag: 8 583; Frekvens: 16 utgaver pr år

1. halvår 2022 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement
Betalt abonnement 600 600
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte 7 983 7 983
Distribuert i alt 8 583 8 583
Leserdokumentasjon: Nei

Dagens Medisin

Tullins gate 6

0166 OSLO

Tlf: 934 30 200

Utgiver

Bonnier Business Press AB