Dagens Medisin

Dagens Medisin utgir papir- og nettavis, produserer DMTV – samt avholder fysiske og digitale fagseminarer for helsetjenesten (DM Arena). I tillegg utgir vi nyhetsbrevet Dagens Medisin Pharma, som retter seg mot legemiddel og- apotekbransjen. Sammen med Norsk Helseinformatikk (NHI) er Dagens Medisin en del av Bonnier Healthcare Norway.

Opplag: 7 688; Frekvens: 16 utgaver pr år

1. Halvår 2023 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement
Betalt abonnement 600 600
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte 7 088 7 088
Distribuert i alt 7 688 7 688
Leserdokumentasjon: Nei

Dagens Medisin

Tullins gate 6

0166 OSLO

Tlf: 934 30 200

Annonseansvarlig

Kristian Thanem Bjøru

Epost: kristian.bjoru@nhi.no

Utgiver

Bonnier Business Press AB