Frifagbevegelse.no

FriFagbevegelse er nyhetsportal for LO-Aktuelt og LO-forbundenes fagblader. Utgiver er stiftelsen LO Media.

Hovedformålet er å fremme samfunnsengasjement og debatt gjennom saklig og fri journalistikk med hovedvekt på LO og forbundenes virksomhet, fagbevegelsen nasjonalt og internasjonalt, arbeidslivet og andre samfunnsspørsmål som måtte angå LOs medlemmer.

Målgrupper er tillitsvalgte i fagbevegelsen, pressen, fagorganiserte og opinionen for øvrig.


Leserdokumentasjon:Lesertallet måles kontinuerlig på Norges offisielle toppliste, og utføres av Kantar TNS (Comscore). Lesertallene er på www.tnslistene.no

Frifagbevegelse.no

Boks 8964 Youngstorget

0028 OSLO

Tlf: 23 06 33 66

Utgiver

LO Media