Museum

Museum går ut til abonnenter og alle medlemmer av Norges museumsforbund. Museum er landets eneste fagblad på museumssektoren og tar opp aktuelle faglige og kulturpolitiske tema. Bladet inneholder anmeldelser, reportasjer og fagstoff og reiser aktuelle problemstillinger gjennom debatt/kronikk og redaksjonelle artikler.
Antall lesere: 11 000 (KANTAR Fagpresse 2022)
Opplag: 2 364; Frekvens: 4 utgaver pr år

Medlemmer av Norges museumsforbund og Norsk ICOM (International Council of Museums), museumsansatte, styremedlemmer, kulturpolitikere og forvaltning i stat, fylker og kommuner, museums- og kulturpolitisk interesserte, fagmiljøer ved universiteter og høyskoler. Museumsnytt er enerådende som norskspråklig museumsfaglig tidsskrift.

2. halvår 2021 og 1. halvår 2022 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement 2 082 2 082
Betalt abonnement 161 161
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte 121 121
Distribuert i alt 2 364 2 364


Antall lesere: 11 000 (KANTAR Fagpresse 2022)

Leserdokumentasjon: Ja

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 06.02 03.03
2 15.05 09.06
3 04.09 29.09
4 06.11 01.12Format 4 farger Stående Liggende
2/1 side 19 900 420x280mm (+5mm)
1/1 side 13 900 210x280mm (+5mm)
1/2 side 9 800 90x243 180x120
1/4 side 5 900 85x120
Nettannonsering:
Format Pris Periode Størrelse
Annonse 7 000 pr.mnd 700x180px
Annonse 5 000 pr.mnd 325x325px


Alle priser er ekskl mva.
Provisjon: 4,0 %
Formidl. godtgjørelse: 3,0 %
Rabatter: Rabatter etter avtale.
Bilag etter avtale.


Bladformat: A4
Spaltebredde: 83/52/54
Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 210x280mm (+5mm)
Ferdiggjøring: Stiftet
Papirkvalitet innmat: 115 g Silverblade matt
Papirkvalitet omslag: 115 g Silverblade matt

Bladet tar elektronisk materiell. Vennligst kontakt redaksjonen for nærmere informasjon om formater.
Årsabonnement: kr 300,-

Annonseansvarlig

Anne-Lise Fængsrud

Mobil: 996 48 546

Epost: anne-lise@lkmedia.no

Utgiver

ABM-Media AS

Trykkeri

Ålgård Offset AS