Museum

Museum går ut til abonnenter og alle medlemmer av Norges museumsforbund. Museum er landets eneste fagblad på museumssektoren og tar opp aktuelle faglige og kulturpolitiske tema. Bladet inneholder anmeldelser, reportasjer og fagstoff og reiser aktuelle problemstillinger gjennom debatt/kronikk og redaksjonelle artikler.
Antall lesere: 11 000 (KANTAR Fagpresse 2022)
Opplag: 2 304; Frekvens: 4 utgaver pr år

Medlemmer av Norges museumsforbund og Norsk ICOM (International Council of Museums), museumsansatte, styremedlemmer, kulturpolitikere og forvaltning i stat, fylker og kommuner, museums- og kulturpolitisk interesserte, fagmiljøer ved universiteter og høyskoler. Museumsnytt er enerådende som norskspråklig museumsfaglig tidsskrift.

2. halvår 2022 og 1. halvår 2023 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement 1 970 1 970
Betalt abonnement 157 157
Løssalg 5 5
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte 172 172
Distribuert i alt 2 304 2 304


Antall lesere: 11 000 (KANTAR Fagpresse 2022)

Leserdokumentasjon: Ja

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 06.02 03.03
2 15.05 09.06
3 04.09 29.09
4 06.11 01.12Format 4 farger Stående Liggende
2/1 side 19 900 420x280mm (+5mm)
1/1 side 13 900 210x280mm (+5mm)
1/2 side 9 800 90x243 180x120
1/4 side 5 900 85x120
Nettannonsering:
Format Pris Periode Størrelse
Annonse 7 000 pr.mnd 700x180px
Annonse 5 000 pr.mnd 325x325px


Alle priser er ekskl mva.
Provisjon: 4,0 %
Formidl. godtgjørelse: 3,0 %
Rabatter: Rabatter etter avtale.
Bilag etter avtale.


Bladformat: A4
Spaltebredde: 83/52/54
Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 210x280mm (+5mm)
Ferdiggjøring: Stiftet
Papirkvalitet innmat: 115 g Silverblade matt
Papirkvalitet omslag: 115 g Silverblade matt

Bladet tar elektronisk materiell. Vennligst kontakt redaksjonen for nærmere informasjon om formater.
Årsabonnement: kr 300,-

Annonseansvarlig

Sissel Bjerkeset

Mobil: 922 10 891

Epost: sissel@eddapresse.no

Utgiver

ABM-Media AS

Trykkeri

Ålgård Offset AS