Bønder Forlag Forskning Landbruk Offentlig forvaltning Skogbruk Treforedling/Trevare Norsk skogbruk Det norske Skogselskap skog sag sagbruk skogeiere skogsentreprenører skognatur tømmer ved natur

Norsk Skogbruk

Norsk Skogbruk er et frittstående og uavhengig fagblad for skognæringen som formidler fagartikler om skogbruk, skogindustri og bioenergi.
Antall lesere: 19 000 (Kantar Media Fagpresse 2018)
Opplag: 2 739; Frekvens: 11 utgaver pr år

Funksjonærer i skogbruket, skogeiere og skogsentreprenører, forskning og utdanning. Sagbruk og treforedlingsbedrifter. Brukere av skogsmaskiner, motorsager og utstyr for skogsveibygging. Politikere interessert i skogbruk. Skogstudenter.

2. halvår 2021 og 1. halvår 2022 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement
Betalt abonnement 2 739 2 739
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte
Distribuert i alt 2 739 2 739


Antall lesere: 19 000 (Kantar Media Fagpresse 2018)

Leserdokumentasjon: Ja

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 10.01 27.01
2 07.02 24.02
3 07.03 24.03
4 11.04 28.04
5 09.05 30.05
6 12.06 29.06
7/8 08.08 25.08
9 12.09 29.09
10 10.10 27.10
11 07.11 24.11
12 28.11 15.12



For stillingsannonser kan vanligvis de oppgitte frister utvides noe, kontakt redaksjonen.

Format 4 farger Stående Liggende
1/1 side 12 500 195x255
1/2 side 9 000 98x255 195x128
1/3 side 7 500 65x255 195x85
1/6 side 5 000
Side 2 13 500
Bakside 15 000 195x210


Omslagssidene etter avtale.

Provisjon: -
Formidl. godtgjørelse: -
Bilag etter avtale.


Bladformat: 220x270
Spaltebredde: 56
Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 195x255
Ferdiggjøring: Stiftet
Papirkvalitet innmat: 100 g arctic Volume
Papirkvalitet omslag: 150 g arctic Volume
Elektronisk materiell. Tilleggsomkostninger for annet materiell belastes kunden. Ta kontakt med redaksjonen.
Årsabonnement print og digital: kr 970,- Årsabonnement digital: 860,- Skogseslkaps medlem, papirutgave og digital: 830,- Skogseslkaps medlem, kun digital: 830,- Studenter -elever og lærlinger: 0,- Utlandet: kr 1080,-

Norsk Skogbruk

Wergelandsveien 23 B

0167 OSLO

Tlf: 23 36 58 50

Utgiver

Det norske Skogselskap

Trykkeri

PoliNor AS