Norsk Skogbruk

Norsk Skogbruk er et frittstående og uavhengig fagblad for skognæringen som formidler fagartikler om skogbruk, skogindustri og bioenergi.
Antall lesere: 19 000 (Kantar Media Fagpresse 2018)
Opplag: 2 979; Frekvens: 11 utgaver pr år

Funksjonærer i skogbruket, skogeiere og skogsentreprenører, forskning og utdanning. Sagbruk og treforedlingsbedrifter. Brukere av skogsmaskiner, motorsager og utstyr for skogsveibygging. Politikere interessert i skogbruk. Skogstudenter.

2. halvår 2022 og 1. halvår 2023 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement
Betalt abonnement 2 677 302 2 979
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte
Distribuert i alt 2 677 302 2 979


Antall lesere: 19 000 (Kantar Media Fagpresse 2018)

Leserdokumentasjon: Ja

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 10.01 27.01
2 07.02 24.02
3 07.03 24.03
4 11.04 28.04
5 09.05 30.05
6 12.06 29.06
7/8 08.08 25.08
9 12.09 29.09
10 10.10 27.10
11 07.11 24.11
12 28.11 15.12For stillingsannonser kan vanligvis de oppgitte frister utvides noe, kontakt redaksjonen.

Format 4 farger Stående Liggende
1/1 side 12 500 195x255
1/2 side 9 000 98x255 195x128
1/3 side 7 500 65x255 195x85
1/6 side 5 000
Side 2 13 500
Bakside 15 000 195x210


Omslagssidene etter avtale.


Bilag etter avtale.


Bladformat: 220x270
Spaltebredde: 56
Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 195x255
Ferdiggjøring: Stiftet
Papirkvalitet innmat: 100 g arctic Volume
Papirkvalitet omslag: 150 g arctic Volume
Elektronisk materiell. Tilleggsomkostninger for annet materiell belastes kunden. Ta kontakt med redaksjonen.
Årsabonnement print og digital: kr 970,- Årsabonnement digital: 860,- Skogselskaps medlem, papirutgave og digital: 830,- Skogseslkaps medlem, kun digital: 720,- Studenter -elever og lærlinger: 0,- Utlandet: kr 1080,-

Norsk Skogbruk

Wergelandsveien 23 B

0167 OSLO

Tlf: 23 36 58 50

Utgiver

Det norske Skogselskap

Trykkeri

Aksell AS