Fortidsvern

Fortidsvern er Fortidsminneforeningens medlemsblad. Fortidsminneforeningen er verdens eldste landsdekkende verneorganisasjon, stiftet i 1844. Foreningens engasjement har reddet kulturskatter vi i dag er glade og stolte over. Vi samarbeider med antikvariske myndigheter, og vil gjøre vårt til å styrke kulturminnevernets posisjon i samfunnet. Fortidsvern formidler kunnskap om kulturarven og tar opp aktuelle problemstillinger innenfor feltet.


Fortidsvern har 7000 abonnenter og leses av de fleste med kulturvern som interessefelt. Vi har mange lesere blant arkitekter og kulturminneforvaltere i det offentlige og private, samt folk som eier og tar vare på gamle hus og anlegg. Vi har tro på at kunnskapen vi formidler via våre publikasjoner om kulturarven fører til interesse for å bevare den.


Fortidsvern redigeres og utgis i henhold til Fagpressens redaktørplakat og regler for god presseskikk slik de er nedfelt i Vær-varsom-plakaten.

Frekvens: 4 utgaver pr år

Medlemmer av Fortidsminneforeningen og alle som er interessert i kulturminner og -miljøer. Kulturminneforvaltere i det offentlige og det private. Folk som eier og tar vare på gamle hus og anlegg.

Interessante tall fra vår målgruppe:
• 70% av våre medlemmer er i alderen 45+
• 77% har høyere utdannelse (Bachelor/Mastergrad)
• 46% har vært medlem i syv år eller mer

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 14.02 28.02
2 04.05 15.05
3 18.08 02.09
4 06.11 25.11
Årbok 01.11 25.11


Avbestillingsfrist: 29 uker
Vi tar forbehold om forsinkelse i postgangen.
Tema: Ta kontakt med redaksjonen.

Format 4 farger Stående Liggende
1/1 side utfallende (+3 mm) 16 000 210x297
1/1 side med kant 16 000 184x256,5
1/2 side 8 000 89,5x256,5 184x125,5
1/4 side 5 500 89,5x125,5 184x60
1/8 side 2 750 121x46
Spesialplassering:
Bakside utfallende (+3 mm) 22 000 210x237
Omslag 20 000 184x236Provisjon: 5,0 %
Rabatter: Kontakt annonseansvarlig.
Be om pristilbud, kontakt annonseansvarlig.


Bladformat: 210x270
Spaltebredde: 58 og 75 mm
Utfallende trykk: Ja
Ferdiggjøring: Stiftet
Papirkvalitet innmat: Silkematt
Papirkvalitet omslag: Silkematt
Årsabonnement: kr 250,-

Utgiver

Fortidsminneforeningen

Trykkeri

Aksell AS