Pensjonisten

Pensjonistene er det “grå gullet”. De er sprekere enn noensinne, reiser som aldri før, har stor kjøpekraft og bruker penger! I aldersgruppen 65-74 år vurderer 15 prosent å kjøpe bil de nærmeste to årene. Blant de potensielle bilkjøperne planlegger halvparten å kjøpe ny bil.Gjennom Pensjonisten når du, ifølge Kantar Media Fagpresse, 333 000 kjøpesterke lesere og kunder ni ganger i året. Magasinet informerer om pensjoner, arv, økonomi, helse, nye produkter, behandlingstilbud, nye boformer, fritidstilbud og reiser. Forskning relatert til eldre er også et viktig tema.Norstat har spurt våre medlemmer om hva de synes om magasinet Pensjonisten. Blant 2000 tester i effektbasen hos Norstat havner Pensjonisten blant de 15 beste, på samme score som den siste IKEA-katalogen.Pensjonisten står fram som et tydelig, modig og fremoverlent magasin. Pensjonistforbundet har mer enn 250 000 medlemmer og arbeider aktivt med eldrepolitikk og verving av medlemmer.
Antall lesere: 318 658 (F&M MGI 22/2)
Opplag: 220 906; Frekvens: 9 utgaver pr år

Medlemmer i Norsk Pensjonistforbund, pensjonister i Fagforbundet og andre kollektivt tilmeldte pensjonistorganisasjoner, offentlige institusjoner, politiske organer, biblioteker, presse m.v.

En undersøkelse utført av Kantar Media i aprl 2018 viser:
• 91% synes det som står i Pensjonisten, inklusiv annonser, er troverdig.
• 54% synes annonsene og nyheter om produkter/tjenester er relevante.
• 70% bor i enebolig eller rekkehus.

2. halvår 2022 og 1. halvår 2023 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement 217 794 217 794
Betalt abonnement 952 142 1 094
Løssalg 260 260
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte 1 758 1 758
Distribuert i alt 220 764 142 220 906


Antall lesere: 318 658 (F&M MGI 22/2)

Leserdokumentasjon: Ja

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 21.12 24.01
2 01.02 28.02
3 23.02 20.03
4 11.04 07.05
5 07.05 05.06
6 13.06 14.08
7 22.08 18.09
8 03.10 30.10
9 07.11 04.12Avbestillingsfrist: To uker før materiellfrist.
Datoene viser til første utgivelsesdato.Hos alle leserne 3-4 dager senere (skyldes det store opplaget).

Format 4 farger Stående Liggende
Bakside 79 900
2./3. omslag 75 900 408x277 utf.
1/1 side 66 900 204x277
2/1 side (oppslag) 131 900 408x277
1/2 side 36 900 87,5x237 180x116
1/4 side 21 900 87,5x116 87,5x55,5
1/8 side 12 900 87,5x55,5


1/1 side og 2/1 side utfallende: legg til 3 mm for skjæring.
Prisene gjelder for ferdig materiell eks. mva.
Provisjon: 2,0 %
Formidl. godtgjørelse: 1,5 %
Bilag og punktlim etter avtale.


Bladformat: 204x277
Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 204x277
Papirkvalitet innmat: 54 g/m2 Grapho Style
Papirkvalitet omslag: 130 g Silk/gloss

Annonsemateriell:Høyoppløselig pdf (300 dpi) sendes til:
annonse@salgsfabrikken.no
Telefon: +47 478 60 343

Utgiver

Pensjonistforbundet

Trykkeri

Aller Tryk AS, Taastrup, Danmark