Svin

Svin er landets eneste spesialtidsskrift for svineproduksjon, og bladet tar for seg hele verdikjeden i Norges største og viktigste kjøttproduksjon. Bladet har fornøyde og trofaste lesere med høyere årlig økonomisk omsetning enn vanlig i landbruksbransjen.


Svin er utgitt siden 1965, tidligere under navnet Svineavlsnytt. Bladets inntektsgrunnlag er abonnements- og annonseinntekter. Norsvin er bladets utgiverorganisasjon.


Svin redigeres i samsvar med redaktørplakaten. Stoffet presenteres i stor utstrekning som intervjuer og reportasjer fra praktisk svinehold. Bladet har også artikler av fagfolk og spesialister. Aktuelt fra utlandet har høy prioritet.
Antall lesere: 6 000 (Kantar Media Fagpresse 2018)
Opplag: 1 256; Frekvens: 9 utgaver pr år

Svineprodusenter, ansatte og tillitsvalgte i landbrukets organisasjoner og kjøttbedrifter, studenter og lærere ved skoler tilknyttet landbruket, og alle andre med interesse for svin.

2. halvår 2022 og 1. halvår 2023 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement
Betalt abonnement 1 150 1 150
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte 106 106
Distribuert i alt 1 256 1 256


Antall lesere: 6 000 (Kantar Media Fagpresse 2018)

Leserdokumentasjon: Ja

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 13.01 27.01
2 10.02 24.02
3 10.03 24.03
4 14.04 28.04
5 26.05 09.06
6 11.08 25.08
7 22.09 06.10
8 20.10 03.11
9 24.11 08.12


Avbestillingsfrist: 3 uker
Bestillingsfrist: 1 uke før materiellfrist.

Nr 1 Fôring
Nr 3 Gjødsel
Nr 5 Kjøttindustri, marked, slaktegris
Nr 7 Energi og økonomi
Nr 9 Bygg og I-mek.


Bladformat: 210x297
Spaltebredde: 58
Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 184x260
Ferdiggjøring: Stiftet
Papirkvalitet innmat: 115 g MultiArt Silk
Papirkvalitet omslag: 150 g MultiArt Silk
Abonnementspriser:Helår Svin og Svineportalen, medlemmer: kr 925,- Helår ikke medlemmer: kr 1 025,- Helår student/elev: kr 580,- (Svin- og Svineportalen)

Svin

Storhamargaten 44

2317 HAMAR

Tlf: 62 51 01 00

Utgiver

Norsvin

Trykkeri

Flisa Trykkeri AS