Panorama Nyheter

Bladet har både en papir- og en nettutgave. Begge har nyheter, aktualitetsstoff , reportasjer og debatt om bistand og utviklingsspørsmål. Kronikker, bokanmeldelser og leserinnlegg tas ikke lenger inn i papirutgaven.

Frekvens: 5 utgaver pr år

Bistandsbransjen og spesielt interesserte, herunder ansatte i hjelpeorganisasjoner, Fredskorps-utsendte, ansatte i Norad og Utenriksdepartementet, ansatte på ambassadene, misjons- og solidaritetsorganisasjoner, universitet og høyskoler, konsulentbransje og eksportrettet næringsliv.

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 - 15.02
2 - 12.04
3 - 14.06
4 - 20.09
5 - 06.12Materiellfrist: 1 uke før

Format 4 farger Stående Liggende
Annonsepriser i papirutgavene:
1/1 side 8 000 246x365
1/2 side 5 250


Annonsepriser webutgaven:
Forsidebanner 1200x120 px/eller 150 px (gratis)
Stillingsannonser er gratis (størrelse etter avtale)
Annonsering tilbys både i papirutgave og nettversjonen. Se "Annonsering" på www.bistandsaktuelt.no

Generell annonsepris for alle andre størrelser er kr 7,- per spaltemm.

Priseksempel annonse som er 15 cm høy over to spalter:
150 mm x 2 spalter x kr 7- = kr 2 100,-

Følgende er våre modulmål:
1 sp.: 5,2 cm
1,5 sp.: 8,0 cm
2 sp.: 10,8 cm
2,5 sp.: 13,6 cm
3 sp.: 16,4 cm
3,5 sp.: 19,2 cm
4,5 sp.: 24,8 cm (full bredde)


Bladformat: 280x400
Spaltebredde: 52
Satsflate: 246x365
Papirkvalitet innmat: 60 g Norbright
Papirkvalitet omslag: 60 g Norbright

Designer:
Medier og Ledelse, tlf: 988 81 788

Panorama Nyheter

Postboks 1303 Vika

0112 OSLO

Tlf: 23 98 00 00

Annonseansvarlig

Ulrik Strøm Sæther

Tlf: 23 98 00 00

Epost: ulrik.strom.saether@norad.no

Utgiver

Norad

Trykkeri

Amedia Trykk