LO Finans

Medlemsblad for finanansansatte organiserte i Handel og Kontor i Norge og i Postkom.

Frekvens: 4 utgaver pr år

LO finans sendes til LO-medlemmer som jobber i finanssektoren, hovedsaklig i Sparebank1-systemet og DNB.

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 18.02 08.03
3 23.05 12.06
3 21.09 11.10
4 22.11 13.12Ansvarlig redaktør

Anders Hauge-Eltvik

Mobil: 97 14 43 92

Epost: anders@lomedia.no

Utgiver

LO Media

Trykkeri

BK Grafisk AS