Sikkerhet

Sikkerhet er et fagblad som utgis av Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO). Vi skriver om saker som har betydning for egenberedskapen og sikkerheten i norske industrivirksomheter. Sikkerhet ønsker å vise frem gode eksempler på hvordan industrivernet i virksomheter kan organiseres. I tillegg vil vi dele gode eksempler på samvirke mellom industrivern, nødetater og andre beredskapsorganisasjoner.


Gjennom bladet Sikkerhet kan industrivernledere, HMS-rådgiver, sikkerhetssjefer og beredskapsmannskaper holde seg oppdatert innen fagområder som industrivern, risikoanalyse, brannvern, førstehjelp, øvelsesplanlegging og security.

Opplag: 3 936; Frekvens: 4 utgaver pr år

Sikkerhet sendes ut til industrivernpliktige virksomheter samt organisasjoner og etater innen beredskapsfeltet.
Målgrupper:
Industrivernledere og -personell
Ledelse og administrasjon i norske industrivirksomheter
Sikkerhetssjefer og datasikkerhetssjefer
Beredskapsorganisasjoner innen totalforsvaret, herunder Sivilforsvarets kretser
Fylkesmennene
Nødetatene
Forsikringsselskaper
Andre organisasjoner og etater innenfor beredskapsfeltet

2. halvår 2017 og 1. halvår 2018 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement 3 589 3 589
Betalt abonnement 56 56
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt) 79 79
Regelmessig gratis distribuerte 212 212
Distribuert i alt 3 936 3 936
Leserdokumentasjon: Ja

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 28.01 12.03
2 23.04 05.06
3 12.08 17.09
4 28.10 03.12Format 4 farger Stående Liggende
1/1 side 16 000 198x285
1/2 side 11 000 99x285 198x142,5
Forside 17 500Utforming: Leveres som pdf, 300 dpi. Farge: CMYK ISOcoated_v2_300_eci.icc

Bestilling/levering: Kontakt NSO på post@nso.no

Rabatter: Gode rabatter ved flere innrykk
Bilag: Etter avtale


Bladformat: 210x297
Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 198x285
Ferdiggjøring: Stiftet
Papirkvalitet innmat: 100 g G-print matt bestrøket
Papirkvalitet omslag: 170 g Silk ensidig mattfoliering
Digitalt materiell.
Abonnement: Kontakt utgiver. Ansatte i medlemsbedrifter gis rabatt.

Annonseansvarlig

Kontakt oss på:

Epost: post@nso.no

Utgiver

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Trykkeri

Aksell AS