Sikkerhet og beredskap

Sikkerhet og beredskap er et digitalt fagblad som utgis av Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO), som organiserer og fører tilsyn med industrivernpliktige virksomheter.
Fagbladets redaksjonelle linje skal bygge opp under NSOs arbeid for å styrke, informere om og fremme gode eksempler på industrivern, samvirke og samarbeid mellom industrivernpliktige virksomheter og andre samvirkeaktører. Sikkerhet og beredskap skal gjennom aktuelle saker, reportasjer og eksempler bidra til engasjement og opplysning rundt industrivern- og samvirke-spørsmål og stimulere til videreutvikling av industrivernets samarbeid med kommuner og nødetater. Fagbladet Sikkerhet og beredskap skal bidra til å nå Justis- og beredskapsdepartementets og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps overordnede mål om sterke og trygge lokalsamfunn over hele landet.


Sikkerhet og beredskap skal gi en allsidig og uavhengig dekning av industriverns og NSOs interessefelt, og skal være et bindeledd mellom NSO, industrivern og andre samvirkeaktører. Fagbladet Sikkerhet og beredskap har NSOs idégrunnlag og holdninger som overordnet mål.

Målgruppen for Sikkerhet og beredskap er industrivernpersoner og andre ansatte i disse virksomhetene, nød- og beredskapsetatene, tilsynsmyndigheter, organisasjoner, frivillige og institusjoner som interesser seg for samvirke.

Sikkerhet og beredskap

Boks 349

1326 LYSAKER

Tlf: 90 100 333

Utgiver

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon