ARKITEKTUR

ARKITEKTUR er Norges eneste fagtidsskrift for norske arkitekter, interiørarkitekter og landskapsarkitekter.

I ARKITEKTUR presenteres og diskuteres et bredt spekter av Norges mest sentrale byggeprosjekter for en mål- gruppe av arkitekter, byggebransje og et bredt arkitektur- interessert publikum.

ARKITEKTUR har en enestående posisjon i markedet som det eneste dedikerte mediet som i praksis når alle aktører i arkitekturfaget og tilstøtende bransjer

Opplag: 6 190; Frekvens: 6 utgaver pr år

Følgende målgrupper er mottakere av Arkitektur:
Alle medlemmer i Norske arkitekters landsforbund og arkitektstudenter.
Norske Interiør- og møbeldesigneres landsforening NIL med studenter.
Norske Landskapsarkitekters forening NLA med studenter.
Entreprenører, rådgivere, planleggere, offentlige kontorer, presse, fagbibliotek m.fl.

2. Halvår 2020 og 1. Halvår 2021 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement 5 503 5 503
Betalt abonnement 548 548
Løssalg 39 39
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte 100 100
Distribuert i alt 6 190 6 190
Leserdokumentasjon: Ja

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 07.02 02.03
2 20.03 24.04
3 09.06 24.06
4 07.09 25.09
5 19.10 02.11
6 30.11 15.12Vi gjør oppmerksom på at oppgitte utgivelsesdatoer kan avvike noe, pga. enkelte prosjekters ferdigstillelse.
Bestillingsfrist: Samme som materiellfrist, eller etter avtale.
Annulasjonsfrist: Skriftlig innen 2 uker før materiellfrist.
Betalingsfrist pr 15 dager.

Format 4 farger Stående Liggende
1/1 side 28 600 180x247
1/2 side 19 900 87x247 180x120
1/4 side 14 300 87x120 180x60
Omslag innside 32 300
Bakside 33 200
2/1 side 45 700


Alle priser er ekskl mva.

Formidl. godtgjørelse: 2,0 %
Rabatter: Rabatter gis ved årsavtaler eller flere annonseinnrykk.
0-20 gr       kr 8,-/stk
20-50 gr    kr 10,-/stk
50-100 gr  kr 12,-/stk

Bilag med høyere vekt; etter avtale.


Bladformat: 205 x 275 mm
Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 180x247
Ferdiggjøring: Limfrest
Papirkvalitet innmat: Ubestrøket
Papirkvalitet omslag: Ubestrøket

Digitalt materiell. Utfallende trykk: 238x305 inkl 4 mm beskjæring.

ARKITEKTUR

Josefines gate 34

0351 OSLO

Tlf: 23 33 25 00

Annonseansvarlig

Merethe Brattsti Songli

Mobil: 900 78 529

Epost: annonser@arkitektur.no

Utgiver

Norske arkitekters landsforbund

Trykkeri

Fladby AS