Tenner & Helse

Formidle informasjon og sette problemer under debatt gjennom artikler, reportasjer og intervjuer når det gjelder tannbehandling og helse, nasjonalt og internasjonalt. Påpeke farene med kvikksølv, amalgam og fremme giftfri tannbehandling og hjelp til syke pasienter. Tar også bl.a. opp kosthold/ernæring, vannkvalitet og utfordringer i helse-Norge.

Frekvens: 4 utgaver pr år

Medlemmer av forbundet, pasienter, helsepersonell, miljøbevisste grupper og politikere.

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 15.02 15.03
2 15.05 15.06
3 15.08 15.09
4 15.11 15.12Format 4 farger Stående Liggende
1/1 side 3 000
1/2 side 1 500


Småannonser kr 500,-


Bladformat: A4
Spaltebredde: 55
Utfallende trykk: Ja
Ferdiggjøring: Stiftet
Papirkvalitet innmat: 130 g Artic Silk
Papirkvalitet omslag: 130 g Artic Silk

Tenner & Helse

Boks 114 Nesttun

5852 BERGEN

Tlf: 41 32 39 43

Ansvarlig redaktør

Toril Sonja Gravdal

Tlf: 41 32 39 43

Epost: torilsonjagravdal@hotmail.com

Utgiver

Forbundet Tenner & Helse

Trykkeri

RK Grafisk AS