Parat

Parat gis ut av arbeidstakerorganisasjonen med samme navn, Parat, som er tilsluttet YS. Parat distribueres til hver enkelt av medlemmene. Parat har over 40 000 medlemmer der alle er ansatt innenfor alle de fire hovedsektorene i arbeidslivet. I tillegg er politikere, journalister og ledere i nærings-, organisasjons- og arbeidslivet blant de faste leserne. Redaksjonen legger vekt på å holde høy, faglig kvalitet både når det gjelder journalistikk, foto og grafisk design. Bladet skal inspirere og skape debatt om temaer rundt norsk arbeidsliv.

Opplag: 19 400; Frekvens: 4 utgaver pr år

Parat distribueres til over 40 000 medlemmer i arbeidstakerorganisasjonen Parat. Bladets lesere er ansatt i alle de fire sektorene i arbeidslivet og arbeider innenfor et vidt spekter av yrker i hele landet. Også politikere, journalister og ledere i nærings-, organisasjons- og arbeidslivet mottar magasinet.

2. halvår 2022 og 1. halvår 2023 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement 19 400 19 400
Betalt abonnement
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte
Distribuert i alt 19 400 19 400
Leserdokumentasjon: Ja

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 09.02 01.03
2 31.05 21.06
3 06.09 27.09
4 08.11 29.11Format 4 farger Stående Liggende
Oppslag 24 200 420x270mm + 3mm utfa
1/1 side 14 200 210x270 mm + 3mm utf
1/2 side 11 300 90x238mm 181x120mm
1/4 side 9 350 90x120mm 181x60mm
Bakside 17 000 210x210 mm + 3mm utf


Vennligst kontakt redaksjonen.

Rabatter: Etter avtale.
Bilag etter avtale.


Bladformat: 210x270
Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 210x270 mm + 3mm utf
Ferdiggjøring: Stiftet
Papirkvalitet innmat: Galerie One silk 80 gram
Papirkvalitet omslag: Galerie One silk 80 gram

Annonseansvarlig

Merethe Brattsti Songli

Epost: merethe.songli@storybold.no

Utgiver

Parat, en arbeidstakerorganisasjon i YS

Trykkeri

Ålgård Offset AS