Parat

Parat gis ut av arbeidstakerorganisasjonen med samme navn, Parat, som er tilsluttet YS. Parat distribueres til hver enkelt av medlemmene. Parat har over 40 000 medlemmer der alle er ansatt innenfor alle de fire hovedsektorene i arbeidslivet. I tillegg er politikere, journalister og ledere i nærings-, organisasjons- og arbeidslivet blant de faste leserne. Redaksjonen legger vekt på å holde høy, faglig kvalitet både når det gjelder journalistikk, foto og grafisk design. Bladet skal inspirere og skape debatt om temaer rundt norsk arbeidsliv.

Opplag: 41 437; Frekvens: 4 utgaver pr år

Parat distribueres til over 40 000 medlemmer i arbeidstakerorganisasjonen Parat. Bladets lesere er ansatt i alle de fire sektorene i arbeidslivet og arbeider innenfor et vidt spekter av yrker i hele landet. Også politikere, journalister og ledere i nærings-, organisasjons- og arbeidslivet mottar magasinet.

2. Halvår 2020 og 1. Halvår 2021 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement 41 437 41 437
Betalt abonnement
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte
Distribuert i alt 41 437 41 437
Leserdokumentasjon: Ja

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 07.02 03.03
2 29.05 23.06
3 04.09 29.09
4 06.11 01.12Format 4 farger Stående Liggende
1/1 side 16 000 180x245
1/2 side 12 500 90x245 180x125
1/3 side 8 700 60x245 180x80
1/4 side 7 500 45x245 180x60


Vennligst kontakt redaksjonen.

Rabatter: Etter avtale.
Bilag etter avtale.


Bladformat: 210x270
Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 180x245
Ferdiggjøring: Stiftet
Papirkvalitet innmat: Galerie One silk 80 gram
Papirkvalitet omslag: Galerie One silk 80 gram

Utgiver

Parat, en arbeidstakerorganisasjon i YS

Trykkeri

Ålgård Offset AS