Forskningspolitikk

Fagbladet er et åpent og uavhengig organ for fagbasert analyse og debatt om forskning, høyere utdanning og innovasjon. Bladet skal bidra til å fremme en bred og kvalifisert debatt på feltet.“Forskningspolitikk” ble etablert i 1978 og utkommer kvartalsvis. Bladets målgrupper har interesse for politiske spørsmål knyttet til forskning, utviklingsarbeid, innovasjon og høyere utdanning.

Frekvens: 4 utgaver pr år

Forsknings- og utdanningspolitikere, beslutningstakere og administratorer innenfor forsknings- og utdanningssystemet, kunnskapsintensive bedrifter og interesseorganisasjoner samt ansatte innenfor forskning og høyere utdanning i offentlig og privat virksomhet.


Bladformat: 210x280
Utfallende trykk: Ja
Ingen annonser.
Bladet utgis kvartalsvis.
Utgis av NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning.

Forskningspolitikk

Boks 2815 Tøyen

0608 OSLO

Tlf: 22 59 51 00

Utgiver

NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning

Trykkeri

RK Grafisk AS