KYSTEN

Tenk hvilken fantastisk kulturskatt folk har utviklet ved å leve langs den norske kyststripa! Få andre land i verden har en kyst som er halvannen gang jordas omkrets der det har bodd folk gjennom ti tusen år. Tidsskriftet viser fram et mangfoldig bilde av norsk kystkultur. KYSTEN er også en viktig stemme i den offentlige debatten om kystkulturen.

Opplag: 7 715; Frekvens: 5 utgaver pr år

Kvinner og menn i 120 lokallag av Forbundet KYSTEN.
Folk med generell interesse for kystkultur.
Folk og bedrifter i fiskevær.
Båtbyggere, håndverkere og fergeselskaper.
Eiere av tradisjonsbåter og bygninger.
Offentlige og politiske myndigheter sentralt og lokalt.
Antikvariske myndigheter og museumsfolk.
Biblioteker.

2. halvår 2021 og 1. halvår 2022 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement 7 715 7 715
Betalt abonnement
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte
Distribuert i alt 7 715 7 715
Leserdokumentasjon: Ja

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 30.11 12.01
2 15.02 10.03
3 19.04 12.05
4 02.08 18.08
5 04.10 27.10


Avbestillingsfrist: 4 uker
Med utgivelsesdato mener vi datoen tidsskriftet er ferdig trykket. Postgangen kommer i tillegg.

Format 4 farger Stående Liggende
1/1 side 7 600 180x250
1/2 side 4 100 180x123
1/4 side 3 500 85x123
1/6 side 2 100 118x60 56x125
1/8 side 1 600 85x60
Bakside 11 000 180x234Vennligst ta kontakt med annonseavdelingen for mål og pris på andre formater.
Provisjon: 3,5 %
Bilag etter avtale.


Bladformat: A4
Spaltebredde: 85-56
Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 180x250
Ferdiggjøring: Stiftet
Papirkvalitet innmat: 90 g matt bestrøket
Papirkvalitet omslag: 170 g matt bestrøket
Originaler leveres digitalt (Quark XPress-, Illustrator-, Photoshop-format for Macintosch).
Layout/design:
Liselotte Sarilla, 99 62 61 47 sarilla@online.no, Kåfjordveien 10, 9518 Alta
Som medlem av Forbundet KYSTEN får du fem nr. av KYSTEN årlig for kr 400,-.

KYSTEN

v/Bente Foldvik, Djupvikveien 27

9519 KVIBY

Tlf: 78 44 08 33

Annonseansvarlig

Liselotte Sarilla

Mobil: 99 62 61 47

Epost: sarilla@online.no

Utgiver

Forbundet KYSTEN

Trykkeri

Aksell AS