Blikkenslageren

Blikkenslageren er et fagblad som skal inspirere, engasjere og informere blikkenslagere og andre som jobber innenfor ventilasjon, tak og fasade. I bladet kan du lese om verktøy, teknologi, materialer, innovasjon, nyheter, bedrifter, personer i bransjen, prosjekter og leverandører. I tillegg vil bladet ha markedsplass, aktivitetskalender og informasjon fra bransjeforeningen.

Redaksjonen er i tett dialog med de ulike aktørene innen bransjen for å lage et fagblad for hele bransjen, og vi ønsker hele tiden innspill fra leserne av bladet.

Vi bruker aktivt gjesteskribenter fra lendende fagmiljøer i Norge.
Antall lesere: 5 000 (Kantar Media Fagpresse 2018)
Opplag: 1 575; Frekvens: 7 utgaver pr år

Ventilasjons- og blikkenslagerbedrifter, det være seg bedriftsledere eller ansatte i bransjen. I tillegg er de som kjøper tjenester eller beskriver oppgaver innenfor faget en utpekt målgruppe, det vil si arkitekter, bygningsingeniører (konsulenter), entreprenører og byggherrer så vel offentlige som private.

2. halvår 2022 og 1. halvår 2023 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement
Betalt abonnement 278 278
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt) 1 1
Regelmessig gratis distribuerte 1 296 1 296
Distribuert i alt 1 575 1 575


Antall lesere: 5 000 (Kantar Media Fagpresse 2018)

Leserdokumentasjon: Ja

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 24.01 24.02
2 28.02 31.03
3 11.04 19.05
4 16.05 23.06
5 29.08 29.09
6 03.10 03.11
7 07.11 08.12


Avbestillingsfrist: 4 uker
Temaer: Nr 1 Rekruttering Nr 2 Det grønne skiftet Nr 3 Temafritt Nr 4 Messenummer Nr 5 Temafritt Nr 6 Godkjenninger Nr 7 Økonomi

Format 4 farger Stående Liggende
Dobbeltside 22 000 440x280
1/1 side 14 900 220x280
1/2 side 10 900 220x139
1/3 side 7 900 220x92
Bakside 13 500 220x240
Spesialplassering helside 15 500 220x280


Alle priser er ekskl mva.

Annonseformatene er utfallende og filene må derfor leveres + 5 mm bleeds (utfallende).

Annonsemateriell leveres som digital PDF-fil for trykk.
Tilleggsomkostninger ved uferdig materiell belastes kunden.
For mer informasjon: design@vestvind.no
For priser til Blikkenslagere.no se her: Medieplan2020

Rabatter: 5% rabatt for annonsering over kr 100 000 pr år 10% rabatt for annonsering over kr 200 000 pr år 15% rabatt for annonsering over kr 300 000 pr år
Pris på bilag til bladet på forespørsel.


Bladformat: 220x280
Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 220x280
Ferdiggjøring: Stiftet
Papirkvalitet innmat: 115 g Silk
Papirkvalitet omslag: 200 g Silk
Abonnement:VBL-medlemmer: 1 årsabonnement gratis.Bedriftskunder: 1 årsabonnement kr 1450 (utland kr 1500)Bedriftskunder: 1 ekstra årsabonnement kr 1050 (utland kr 1150)Privat: 1 årsabonnement kr 1150 (utland kr 1200)Honnør/student: 1 årsabonnement kr 1000 (utland kr 1050) Ekstra blader utover det ene til VBLs medlemmer må bestilles som et ekstra abonnement. Vi kan også tilby et prøveabonnement på 3 utgaver gratis for nye abonnenter som tidligere ikke har vært registrert som abonnent av fagbladet. Fagbladet er fritatt for mva på abonnement.

Blikkenslageren

Vest Vind Media AS

6530 AVERØY

Ansvarlig redaktør

Oddbjørn Roksvaag

Mobil: 906 22 158

Epost: oddbjorn@vestvind.no

Annonseansvarlig

Cicilie Øksenvåg Bjørshol

Mobil: 414 54 520

Epost: cicilie@vestvind.no

Utgiver

Ventilasjons- og Blikkenslagerbedriftenes Landsforbund

Trykkeri

Flisa Trykkeri AS