Ren Mat

Ren Mat er landets eneste magasin med et rendyrket fokus på økologisk mat og grønn livsstil. Vi søker å formidle kunnskap om økologisk mat på en grundig og inspirerende måte, slik at forbrukere blir inspirert til å etterspørre økologisk, næringslivet motiveres til å satse og bøndene til å dyrke og produsere mat etter økologiske prinsipper. Gjennom grundige reportasjer, inspirerende oppskrifter, nytt om matvarer, vin, bøker, ernæring og forskning, hjelper vi forbruker å finne de sunne og grønne alternativene.Magasinet er uunnværlig for alle som vil følge med på utviklingen innen økologisk mat, landbruk og forbruk, og som er opptatt av en bærekraftig og fornuftig bruk av ressursene. Ren Mat holder leserne oppdatert på sammenhengen mellom mat, matproduksjon, miljø og helse. Våre lesere er bevisste forbrukere, matprodusenter, forskere, byråkrater og folk i foredlingsindustri og omsetningsledd. Medlemmer i den ideelle organisasjonen Økologisk Norge mottar Ren Mat, i tillegg til bladets øvrige abonnenter. Ren Mat fås også i løssalg hos Narvesen, gårdsbutikker, kafeer, selvstendige kolonialer i tillegg til nettbutikker med et grønt fokus.

Opplag: 9 077; Frekvens: 4 utgaver pr år

Barnefamilier, menn og kvinner 30 +.

2. halvår 2022 og 1. halvår 2023 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement 2 409 2 409
Betalt abonnement 4 026 32 4 058
Løssalg 128 128
Rabattert abonnement (over 50% rabatt) 995 995
Regelmessig gratis distribuerte 1 487 1 487
Distribuert i alt 9 045 32 9 077
Leserdokumentasjon: Ja

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 13.02 13.03
2 15.05 12.06
3 14.08 11.09
4 06.11 04.12Format 4 farger Stående Liggende
1/1 side 23 900 210x275
1/2 side 12 500 97,5x265
1/4 side 6 900 97,5x130
1/8 side 4 100 88x47
1/16 side 2 200 42x47
Dobbeltside 35 000 420x275 *
2. omslag 26 500 210x275 *
Bakside 28 900 210x230 *


*) + 5 mm til utfall

10 prosent påslag for interaktiv annonse i eventuell digital utgave.

Nettannonser:
Nettannonse, forsidebanner, høyere posisjon, kr 10.000,- pr måned
Nettannonser, forsidebanner, lavere posisjon, kr 7000,- pr måned

Nettannonser i Ren Mat er uten rullering.
Provisjon: 5,0 %
Rabatter: Printannonse 2 utgaver: 10 prosent rabatt Printannonse 3 utgaver: 15 prosent rabatt Årsavtale printannonse: 20 prosent rabatt Årsavtale nettannonse: 20 prosent rabatt Årsavtale pakke print- og nettannonse: 25 prosent rabatt
Vennligst innhent tilbud.


Bladformat: 210x175
Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 210x275
Ferdiggjøring: Limfrest
Papirkvalitet innmat: 100 g UPM fine
Papirkvalitet omslag: 250 g Edixion

Annonsene sendes som høyoppløst pdf til sissel@polinor.no
Bilder bør ha minst 300 dpi og alle farger skal være i CMYK. Annonser som ikke har korrekt format og som må tilpasses, beregnes et gebyr på kr 350,-.
Formgiver:
Nikolai Blumenthal, nikolai@sentralen.as, tlf. 982 09 215.
Årsabonnement:Privatpersoner: kr 390,- Institusjoner: kr 500,- Distribusjonsabonnement (20 x): kr 980,- Student/pensjonister: kr 290,-

Ren Mat

Engebrets vei 3

0275 OSLO

Tlf: 24 12 41 00

Ansvarlig redaktør

Kjersti Skar Staarvik

Mobil: 928 48 222

Tlf: 24 12 41 00

Epost: kjersti@renmat.no

Annonseansvarlig

Sissel Bjerkeset

Mobil: 922 10 891

Epost: sissel@eddapresse.no

Utgiver

Økologisk Norge

Trykkeri

PoliNor AS