Økologisk Landbruk

Fagblad for formidling av erfaringer, fagkunnskap og inspirasjon om økologisk landbruk til produsenter og andre med interesse for fagfeltet.

Opplag: 1 510; Frekvens: 4 utgaver pr år

2. halvår 2021 og 1. halvår 2022 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement 910 910
Betalt abonnement 304 304
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte 296 296
Distribuert i alt 1 510 1 510
Leserdokumentasjon: Ja

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 15.03 01.04
2 22.03 01.05
3 06.09 15.10
4 01.11 15.12Format 4 farger Stående Liggende
1/1 side 7 900
1/2 side 4 600
1/4 side 2 700 185x66
Bakside 10 000 210x250
2/1 side 14 000 210x297
2. omslag 8 500 210x297


Alle priser er eks. mva og gjelder ferdig materiell.

Rabatter: RABATT Printannonse 2 utgaver: 10%rabatt Printannonse 3 utgaver: 15% rabatt Årsavtale printannonse: 25% rabatt SPESIAL For nettannonser, innholdsmarkedsføring, utforming av annonser og andre spesialavtaler kontakt annonseansvarlig


Bladformat: 210x297
Utfallende trykk: Ja

Økologisk Landbruk

Tronesvegen 10

5777 GRIMO

annonseansvarlig:

Unni Roed

Epost: unni.roed@nlr.no

Ansvarlig redaktør

Maren Løhre

Mobil: 92214758

Epost: maren.lohre@nlr.no

Utgiver

Økologisk Landbruk SA