Treindustrien

Treindustrien er et unikt nyhetsforum som leverer ferskt bransjestoff om og for treindustrien. Bladet retter seg mot hele den tre-bearbeidende industrien; møbel-, innrednings- og trevarefabrikker, snekkerier, trehusprodusenter, sagbruk og høvlerier, bransjens institutter, læresteder og bransjeorganisasjoner, omsetningsledd mye mer.
Treindustrien ble etablert i 2004, men har sitt utspring i det veletablerte bransjebladet Tre og Møbler. Dette fagbladet har i over 40 år holdt møbel-, innrednings- og trevarebransjen orientert om nytt og nyttig fra inn- og utland.n.
Treindustrien redigeres etter Vær varsom-plakaten og Redaktør-plakaten.

Opplag: 1 386; Frekvens: 6 utgaver pr år

• Sagbruk og høvlerier
• Trelastgrossister
• Møbelprodusenter
• Entreprenører og byggherrer
• Produsenter av dører, vinduer, trapper, kjøkken og bad
• Produsenter av listverk, gulv, innredningssnekkerier, bransjens underleverandører
• Ferdighusprodusenter
• Designere og arkitekter
• Andre som arbeider med tre og deres nettverk

2. halvår 2022 og 1. halvår 2023 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement
Betalt abonnement 593 593
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte 793 793
Distribuert i alt 1 386 1 386
Leserdokumentasjon: Ja

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 02.02 22.02
2 22.03 11.04
3 30.06 17.06
4 02.09 22.09
5 06.10 26.10
6 25.11 15.12Materiellfristene gjelder for ferdig levert materiell.
Annullasjonsfrist: 3 uker før materiellfrist.

Tema:
Nr. 1 Utstyr til sagbruk og høvlerier
Nr. 2 Automasjon/sponavsug
Nr. 3 Overflatebehandling, trevare
Nr. 4 Verktøy
Nr. 5 Varehåndtering, logistikk og lager
Nr. 6 Overflatebehandling

Format 4 farger Stående Liggende
1/1 side 13 900 190x265
1/2 side 9 800 92x265 190x130
1/3 side 8 900 60x265 190x85
1/4 side 6 300 92x130 190x63
1/8 side 4 600 92x63 190x30
4. omslag 15 900


Spesialplassering +10%.
Alle priser er ekskl. mva.

Bransjeguiden:
Pris: kr 4.000,- pr år.

Nettannonsering:
Ta kontakt med annonseansvarlig for tilbud på www.treindustrien.no
Provisjon: 5,0 %
Formidl. godtgjørelse: 2,0 %


Bladformat: A4
Spaltebredde: 45
Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 190x265
Ferdiggjøring: Stiftet
Papirkvalitet innmat: 150 g matt
Papirkvalitet omslag: 150 g matt
Formater: QuarkXpress, Illustrator, Photoshop på disk for Mac/PC. Digitalt tilrettelagt for Macintosh, CMYK. Levert på CD, ISDN, epost. Eventuelt konf. trykkeriet. Bilder oppl. 300 dpi.
NB! Dersom man sender digitalt materiell, må print eller prøvetrykk sendes pr post.
Årsabonnement: kr 690,- + mva

Treindustrien

Boks 130

2261 KIRKENÆR

Tlf: 46 94 10 00

Annonseansvarlig

Ronny Grenberg

Mobil: 90 76 39 84

Epost: ronny@a2media.no

Utgiver

Ask media as

Trykkeri

Grøset Trykk AS