Aksess

AKSESS – tidsskrift for arkiv og dokumentsjonsforvaltning

AKSESS er et nytt, uavhengig kulturtidsskrift om arkiv og dokumentasjonsforvaltning. Tidsskriftet skal drive kritisk journalistikk og gi rom til refleksjon, debatt, erfaringsdeling og underholdning. Målet er å nå ut til hele sektoren og på den måten bidra til å utvikle og binde feltet sammen, men også å bidra til å synliggjøre verdien av arkiv for norsk offentlighet.
Antall lesere: 10 400
Opplag: 2 394; Frekvens: 4 utgaver pr år

2. halvår 2022 og 1. halvår 2023 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement 2 200 20 2 220
Betalt abonnement 51 8 59
Løssalg 4 4
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte 72 39 111
Distribuert i alt 2 327 67 2 394


Antall lesere: 10 400

Leserdokumentasjon: Nei

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 27.01 13.02
2 05.05 22.05
3 25.08 11.09
4 27.10 13.11Format 4 farger Stående Liggende
Oppslag 24 900 430x290mm
1/1 side 18 900 220x290mm
1/2 side 9 800 100x270mm 200x135mm
1/3 side 7 200 200x90
1/4 side 5 900 100x135mm 200x70mm
Format Pris Periode Størrelse
desktop 5 000 pr. mnd 980x300
desktop 5 000 pr. mnd 580x400
mobil 5 000 pr. mnd 300x250
Satsflate: 220x290mm

Annonseansvarlig

Sissel Bjerkeset

Mobil: 922 10 891

Epost: sissel@eddapresse.no

Utgiver

ABM-Media AS

Trykkeri

PoliNor AS