Norsk Hagetidend

Norsk Hagetidend er landets største hageblad og utgis av Det norske hageselskap. Det er Hageselskapets medlemsblad som også er i løssalg landet over. Bladet tilbyr norskprodusert hagestoff tilrettelagt for norske forhold. Her finner alle som dyrker grønne gleder en inspirasjons- og kunnskapskilde, enten de har en balkong, en hageparsell, et fellesareal eller en hage. I Norsk Hagetidend er det lesestoff for alle som er opptatt av prydhager og hagepryd, dyrking av frukt og grønnsaker, planløsning, mindre byggeprosjekter, hygge og ressursutnyttelse. Vi er opptatt av nyttig lesestoff, inspirasjon og faglig pålitelighet til glede for lesere over hele landet. Tonen i bladet er interessevekkende, lett tilgjengelig og underholdende. Både lesere med generell hageinteresse og kunnskapsrike amatører skal finne noe av interesse i hvert nummer. Trykk, illustrasjoner og typografi er av høy kvalitet.

Opplag: 22 049; Frekvens: 10 utgaver pr år

Alle som er glad i, og som søker inspirasjon til egen eller felles hage. Medlemmer i Det norske hageselskap - planteskoler - hagesentre - landskapsarkitekter - media - politikere - skoler. I løssalg gjennom Tidsam.

Om våre lesere:
- Hageentusiaster på jakt etter inspirasjon, produkter og kunnskap for å lykkes med sine planer og realisere sine drømmer!
- Bosatt over hele landet.
- Flertallet er kvinner, men antall yngre menn øker.
- Stadig økende interesse for dyrking av grønnsaker, frukt og bær.
- Stor kjøpekraft og bruker mye penger på hage og hagerelaterte ting.

2. halvår 2022 og 1. halvår 2023 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement 21 552 21 552
Betalt abonnement
Løssalg 412 412
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte 85 85
Distribuert i alt 22 049 22 049
Leserdokumentasjon: Ja

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 12.12 19.01
2 30.01 23.02
3 27.02 23.03
4 20.03 20.04
5 28.04 25.05
6 26.05 20.06
7 19.06 20.07
8 31.07 24.08
9 28.08 21.09
10 25.09 19.10


Avbestillingsfrist: 8 uker
I alle utgaver av Norsk Hagetidend bys leserne på stoff om planter, trær, blomster, spiselige vekster, jord, gjødsel og redskaper. I tillegg setter vi ekstra fokus på hagerelaterte temaer gjennom året.

Format 4 farger Stående Liggende
2/1 side 42 900 440x280
2. og 3. omslag 31 900 196x253
4. omslag 34 900 196x253
1/1 side 29 900 184x248
1/2 side 17 900 95x253 196x124
1/4 side 11 900 45x253 95x124
Format Pris Periode Størrelse
Nettannonse 4 000 pr. måned 250x210
Nyhetsbrev 5 900 pr. måned 600x600
Banner desktop/lesebrett 4 000 1110x285
Banner mobil 4 000 350x290


Alle priser er eksklusiv mva.
Utfallende format: Intet tillegg. Betalingsbetingelser: 30 dager fra fakturadato.
Leverandørguide, fast oppsett, etter avtale.
Grafisk produksjon: Annonseprisene gjelder kun annonseplassen. Grafisk arbeid og bildebehandling er ikke inkludert.
Provisjon: 3,5 %
Formidl. godtgjørelse: 3,5 %
Pris etter avtale.


Bladformat: 220x280
Spaltebredde: 43
Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 184x248
Ferdiggjøring: Limfrest
Papirkvalitet innmat: 80 g bestrøket
Papirkvalitet omslag: 115 g bestrøket
Annonsemateriell leveres som høyoppløselig PDF Tilleggskostnader for materiell som må endres eller tilpasses belastes annonsøren, kr 500 + MVA. Materiell sendes LK Media v/Anne-Lise Fængsrud; anne-lise@lkmedia.no
Medlemskontingent i Det norske hageselskap: kr 640 Husstandsmedlemmer: kr 110 Pris i løssalg: kr 84

Norsk Hagetidend

Boks 53 Manglerud

0612 OSLO

Tlf: 94 00 93 01

Ansvarlig redaktør

Birgitte Skjerven

Mobil: 41508883

Epost: birgitte@hageselskapet.no

Annonseansvarlig

Anne-Lise Fængsrud

Mobil: 996 48 546

Epost: anne-lise@lkmedia.no

Utgiver

Det norske hageselskap

Trykkeri

Artko AS