Kjøkkenskriveren

Kjøkkenskriveren, tidsskrift for matomsorg, er et fagtidsskrift for ledere og ansatte i storkjøkken og kantiner. Bladet utgis av Kost- og ernæringsforbundet.
Målsettingen for Kjøkkenskriveren er til enhver tid å være det beste fagbladet for alle som jobber med matomsorg og produksjon av måltider i kantiner og institusjoner.

Temaene favner fra ledelse, drift og teknologi til oppskrifter og spesialkost. Fagartiklene i Kjøkkenskriveren er grundige, informative og faglig relevante både i storkjøkken, undervisning og matindustri. Bladet dekker også messer, fagkonferanser og konkurranser. Kjøkkenskriveren er uunnværlig for den som vil holde seg orientert om hva som skjer innen offentlig matomsorg.
Antall lesere: 13 000 (KANTAR Fagpresse 2022)
Opplag: 2 591; Frekvens: 6 utgaver pr år

Beslutningstakere og innkjøpere innen storhusholdning i offentlig og privat sektor:
helseinstitusjoner, Forsvaret, fengselsvesenet, internater, kantiner, catering osv.
Medlemmer i Kost- og ernæringsforbundet og alle andre i faggruppene kjøkkensjefer, kokker, kantinemedarbeidere, kostøkonomer, dietetikere, lærlinger og studenter ved kostøkonomutdanningen. Elever og lærere i restaurant- og matfagene.
Næringsmiddelindustrien. Leverandører av mat og utstyr til storkjøkken.
Søsterorganisasjoner i Norden.

2. halvår 2022 og 1. halvår 2023 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement 2 152 2 152
Betalt abonnement 225 225
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte 214 214
Distribuert i alt 2 591 2 591


Antall lesere: 13 000 (KANTAR Fagpresse 2022)

Leserdokumentasjon: Ja

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 26.01 13.02
2 16.03 03.04
3 01.06 19.06
4 17.08 04.09
5 12.10 30.10
6 30.11 18.12


Avbestillingsfrist: 2 uker
Materiellfrist gjelder for trykklart digitalt materiell levert til trykkeriet.

Format 4 farger Stående Liggende
2/1 side (oppslag) 30 800
1/1 side 16 800 192x276
1/2 side 11 600 92,5x270 190x133
1/3 side 8 500 60x270 190x87
1/4 side 7 900 92,5x133 190x65
2. omslag 17 500
Bakside 18 300
Tillegg:
Spesialplassering 1 800


Tilleggsomkostninger ved layout, sats og repro belastes kunden.
Provisjon: 7,0 %

Bilag

Bilagskategori Pris Vekt inntil
Løst 12 500 20
Løst 19 900 50
Løst 25 600 100

Andre bilag etter avtale.


Bladformat: 210x297
Spaltebredde: 90
Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 192x276
Ferdiggjøring: Stiftet
Papirkvalitet innmat: 90 g G-print
Papirkvalitet omslag: 150 g MultiArt Silk
Annonsemateriell i PDF sendes til Kjøkkenskriveren v/Sølvi Murvold, epost sbm@auroradm.no
Årsabonnement for digitalt og papir: kr 698,-

Kjøkkenskriveren

Boks 9209 Grønland

0134 OSLO

Tlf: 911 55 994

Annonseansvarlig

Rolf Lundberg

Mobil: 40 40 85 48

Epost: rolf@ifi.no

Utgiver

Kost- og ernæringsforbundet

Trykkeri

Merkur Grafisk AS