Appell

Bladet driver opplysningsarbeid om Norsk Folkehjelps virksomhet, og har som mål å skape debatt om viktige samfunnsspørsmål, nasjonalt og internasjonalt.

Opplag: 30 262; Frekvens: 4 utgaver pr år

Medlemmer, givere, samarbeidspartnere og myndigheter.

2. halvår 2022 og 1. halvår 2023 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement 30 262 30 262
Betalt abonnement
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte
Distribuert i alt 30 262 30 262
Leserdokumentasjon: Ja

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 14.02 28.02
2 31.03 24.04
3 12.09 26.09
4 28.11 12.12Materiell stilling = frist tekst

Format 4 farger Stående Liggende
1/1 side 23 000 192x234,562
1/2 side 16 000 190x130
1/4 side 12 000 90x135
1/8 side 9 000 90x65
1/10 side 6 500
Bakside 35 000
1/ side, omslag 30 000 210x297
Støtteannonser 1/32 4 000 43x20


Lik pris for farger og s/hv.
Bakside kun 4 farger.


Bladformat: 220x285
Spaltebredde: 60 mm
Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 192x234,562
Ferdiggjøring: Stiftet
Papirkvalitet innmat: Graphomatt 65 g
Papirkvalitet omslag: Galerie Fine 130 g

Appell

Boks 8844 Youngstorget

0028 OSLO

Tlf: 22 03 77 00

Utgiver

Norsk Folkehjelp

Trykkeri

Ålgård Offset AS