Selvsagt

Magasinet Selvsagt skal styrke og bevisstgjøre alle grupper funksjonshemmede i kampen mot diskriminering. Selvsagt skal endre samfunnets oppfatning av funksjonshemmede og funksjonshemmedes oppfatning av seg selv. Magasinet skal styrke funksjonshemmedes identitet som likeverdige borgere og inspirere til aktiv handling for likestilling og samfunnsdeltagelse.

Frekvens: 1 utgaver pr år

Funksjonshemmede, politikere nasjonalt og lokalt, kommuner, beslutningstakere i privat og offentlig virksomhet.

Leserundersøkelse IPSOS 06/2018:
Abonnenter: 88 prosent mottar bladet regelmessig.
Leserfrekvens: 45 prosent har lest siste utgave av Selvsagt.
Lesetid: 42 minutter (gjennomsnitt)
Lesemønster: 30 prosent har lest det meste av stoffet, og 40 prosent utvalgte artikler.
Oppbevaring av bladet: 39 prosent, 2/3 tar frem magasinet to eller flere ganger.
Antall lesere i tillegg til en selv: Blant lesere fra 35 år og oppover oppgir 36-39 prosent at bladet leses av mer enn en person.
Fremtidens lesemønster: 52 prosent ønsker å lese Selvsagt i magasinformat på papir.

Selvsagt

Boks 2474 Strømsø

3003 DRAMMEN

Tlf: 32 20 59 10

Ansvarlig redaktør

Helge Olav Haneseth Ramstad

Tlf: 32 20 59 10

Epost: hra@uloba.no

Utgiver

Uloba - Independent Living Norge SA

Trykkeri

Saturn Trykk AS