Energiteknikk

er fagbladet for energibransjen. Bladet skal på et fritt redaksjonelt grunnlag informere og reise debatt om det som skjer innen produksjon og overføring av elektrisitet og varme. Energiteknikk, tidligere Elektro, ble etablert i 1888 og er et av landet eldste fagblader.
Norsk Elektroteknisk Forening har utgiverrettighetene, mens bladet utgis av ElektroMedia AS. Bladet har ingen styrende eierinteresser, og fremstår med en frisk og markant profil. ElektroMedia driver også nettstedet www.energibransjen.no med daglig nyhetstjeneste og nyhetsbrev annen hver uke.

Frekvens: 8 utgaver pr år

Tidsskriftet henvender seg til ingeniører, montører og andre med interesse for energi- og elektrofag innen energiforsyning, rådgivingsvirksomhet, offshore, industri, byggevirksomhet, offentlig virksomhet, forskning, undervisning og andre bransjer.

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 20.01 02.02
2 24.02 07.03
3 18.03 05.04
4 20.04 02.05
5 19.05 01.06
6 01.09 12.09
7 13.10 25.10
8 23.11 05.12For opplysninger om spesialtema for de ulike utgavene, se www.energibransjen.no
Annullasjonsfrist = materiellfrist
Annonsene blir fakturert straks etter utgivelse, med 15 dagers betalingsfrist.

Format 4 farger Stående Liggende
1/1 side 16 850 175x252
1/2 side 10 400 85x252 175x124
1/2 side utf. 10 400 105x297 210x149
1/3 side 7 750 175x85
1/3 side utf. 7 750 210x110
1/4 side 6 400 85x124 175x60
Spesialplassering:
Bakside 22 900 210x247
Omslagside 20 500 210x297
Dobbeltside 28 900 420x297


Priser (ekskl mva) gjelder for plassering mot tekst.
Ta kontakt for priser på andre formater, innlegg og kreative løsninger.
Annonsene blir fakturert straks etter utgivelse, med 15 dagers betalingsfrist.
Provisjon: 1,5 %
Formidl. godtgjørelse: 1,5 %
Rabatter: Minst 3 utgaver/inntrykk bestilt samtidig: 10% rabatt Minst 5 utgaver/inntrykk bestilt samtidig: 15% rabatt Samtlige 8 utgaver/inntrykk bestilt samtidig: 20% rabatt Innrykk i bladet vil gi ekstra rabatt for annonsering på www.energibransjen.no, nettstedet som daglig blir oppdatert med nyheter. For øvrig er alle er alle priser å forstå som nettopriser, og det gis ikke ytterligere rabatt.
Bilagspriser: Be om tilbud.
Distribusjon: Postens B-blad


Bladformat: 210x297
Spaltebredde: 30
Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 175x252
Ferdiggjøring: Stiftet
Papirkvalitet innmat: 54 g Grapho Style
Papirkvalitet omslag: 130 g Arctic Silk
Annonseformater:
1/2 side liggende/utfallende 210x149
1/2 side stående/utfallende 105x297
1/3 side liggende/utfallende 210x110
Årsabonnement for 8 løpende utgaver: kr 1080,- + mva 50% rabatt for undervisningspersonell, pensjonister, småkrafteiere i "planfase" samt privatpersoner som ikke kan trekke fra mva. Gunstige rabatter for bedrifter som inngår abonnementsavtaler om gruppeabonnementer til ansatte.

Utgiver

ElektroMedia AS

Trykkeri

Merkur Grafisk AS