Bil Data Elektronikk Fagforeninger Forsvar Media PolitikK Våpen Offisersbladet Befalets Fellesorganisasjon forsvars  og sikkerhetspolitisk materiell

Offisersbladet

Offisersbladet utgis av Befalets Fellesorganisasjon som er en partipolitisk uavhengig yrkesorganisasjon tilknyttet YS Stat, og som organiserer 2/3 av alt stadig tjenestegjørende befal i Forsvaret. Offisersbladet er det største fagbladet for befal i Forsvaret.Foruten å ivareta medlemmenes organisasjonsmessige informasjonsbehov, inneholder bladet også stoff av forsvars- og sikkerhetspolitisk karakter, samt forhold vedrørende materiell, våpen, elektronikk, kjøretøy, intendantur- og forsyningstjeneste.

Opplag: 10 284; Frekvens: 6 utgaver pr år

Organisasjonens medlemmer i inn- og utland (offiserer, kadetter, befalselever) Fagmilitære ledere
Stortingsrepresentanter/politikere
Organisasjoner/institusjoner
Massemedier
Reklamebyråer

2. halvår 2021 og 1. halvår 2022 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement 9 622 9 622
Betalt abonnement
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte 662 662
Distribuert i alt 10 284 10 284
Leserdokumentasjon: Ja

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 17.01 31.01
2 20.03 03.04
3 05.06 19.06
4 14.08 28.08
5 02.10 16.10
6 27.11 11.12Ved behov gis det ut en ekstrautgave/temautgave. Denne utgivelsen er eventuelt kun beregnet brukt i forbindelse med inntak av elever og nytt befal, samt til rekrutterende virksomhet.
Materiellfrist gjelder reproklar film. Leveringsfrister for andre typer annonseunderlag oppgis ved henvendelse til bladets annonseansvarlige.

Format 4 farger Stående Liggende
2/1 side 25 000 395x260
1/1 side 15 000 186x253
1/2 side 9 500 90x253 186x124
1/3 side 8 500
1/4 side 7 500 120x124
1/8 side 5 000 90x62
Spesialplassering
2. omslag 17 000
3. omslag 17 000
Bakside 20 000


Utfallende format kr 700,-.
Andre formater/priser etter avtale.
Mva kommer i tillegg til oppgitte priser.

Stoppordre sendes annonsesjef innen 1 uke før bestillingsfrist. Utført annonsearbeid som layout, sats, repro etc., belastes uavhengig av annullasjonstidspunkt.
Provisjon: 6,0 %
Formidl. godtgjørelse: 2,0 %
Rabatter: 10% rabatt ved 3 annonser bestilt under ett. 20% rabatt ved 4 eller flere annonser bestilt under ett.
Bilag etter nærmere avtale.


Bladformat: 210x280
Spaltebredde: 50
Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 186x253
Ferdiggjøring: Stiftet
Papirkvalitet innmat: 100 g MultiArt Silk
Papirkvalitet omslag: 150 g MultiArt UV Lakkert

Design og repro: Punkt&prikke
For annonser i sort/hvitt tas også heloriginal/copyprof.
Annonsemateriell kan også leveres digitalt.
Årsabonnement: Norge: kr 300,- Utlandet: kr 450,-

Offisersbladet

Boks 501 Sentrum

0105 OSLO

Tlf: 23 10 02 40

Annonseansvarlig

Karin Smedsrud

Mobil: 982 05 416

Epost: karin@2punkt.no

Utgiver

Befalets Fellesorganisasjon

Trykkeri

UnitedPress Poligrafija