ParatStat


Opplag: 8 490

2. halvår 2022 og 1. halvår 2023 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement 8 490 8 490
Betalt abonnement
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte
Distribuert i alt 8 490 8 490
Leserdokumentasjon: Nei

ParatStat

Boks 9029 Grønland

0133 OSLO

Tlf: 21 01 36 00

Utgiver

Parat, en arbeidstakerorganisasjon i YS