Tidsskrift for Jordmødre

Tidsskrift for Jordmødre utkom første gang i 1895, og er dermed det eldste fagtidsskriftet i Norge for et tradisjonelt kvinneyrke. Tidsskrift for Jordmødre er et faglig forum for jordmødre og skal inspirere, informere, diskutere og ikke minst gi faglig påfyll til sine lesere, som hovedsakelig er jordmødre og medlemmer i Den norske jordmorforening (DNJ), andre jordmødre og jordmorstudenter.
Tidsskriftet skal også gi jordmødres arbeidsgivere, andre relevante yrkesgrupper, beslutningstakere og media et innblikk i hva som rører seg i jordmormiljøet.


Tidsskriftet har stor gjennomslagskraft i målgruppen.


Ved å annonsere i Tidsskrift for Jordmødre treffer man mer enn 2000 velutdannede kvinner i aldersgruppen 25 til 100 år.

Opplag: 2 468; Frekvens: 6 utgaver pr år

Jordmødre og annet helsepersonell
Sykehus, helsestasjoner, helsesentra, helsefaglige utdanningsinstitusjoner
Offentlig og kommunal helsesektor
Beslutningstakere og politikere
Bibliotek og andre faggrupper

2. halvår 2022 og 1. halvår 2023 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement 2 334 2 334
Betalt abonnement 84 84
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte 50 50
Distribuert i alt 2 468 2 468
Leserdokumentasjon: Ja

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 25.01 20.02
2 21.03 19.04
3 23.05 20.06
4 04.07 20.08
5 19.09 15.10
6 07.11 05.12


Avbestillingsfrist: 2 uker

Format 4 farger Stående Liggende
1/1 side 14 270 163x215
2. omslagsside 17 245 163x215
1/1 bakside 17 955 210x210+3
1/2 side 11 000 81,5x163 163x107


Formater utfallende:
1/1 side: 210x270+3
2. omslag: 210x270+3
1/2 side liggende: 210x135+3
1/2 side stående: 105x270+3

Stillingsannonser som bestilles i Tidsskrift for Jordmødre kommer også på foreningens hjemmeside, www.jordmorforeningen.no
Facebook - med over 3000 følgere. Dette er inkludert i prisen. Det er også mulig å bestille annonser kun for nettet.
Stillingsannonse kun for nett: kr 3600,-

Formater stillingsannonser:
Bredde: 79,5 eller 161 millimeter. Høyde: 52, 106, 160 eller 215 millimeter.
Ved direkte oversendelse av annonsemateriell, kontakt Lena Gard
tlf: 918 14 222, lena@salgsfabrikken.no
Provisjon: 3,5 %


Bladformat: 210x270
Spaltebredde: 86 og 54
Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 163x215
Ferdiggjøring: Stiftet
Papirkvalitet innmat: 130 g Galleri Art Silk
Papirkvalitet omslag: 130 g Galleri Art Silk
Årsabonnement: 500 kroner i Norge og Norden 600 kroner resten av verden

Tidsskrift for Jordmødre

Rosenkrantzgate 7

0159 OSLO

Tlf: 93 43 40 31

Utgiver

Den norske jordmorforening

Trykkeri

RK Grafisk AS