Tidsskrift for Norsk psykologforening

Tidsskrift for Norsk psykologforening er Norges ledende formidler av psykologi. Her publiseres fagartikler, essay, reportasjer, intervjuer, debatt, kommentar m.m.
Psykologtidsskriftet kommer ut den første i hver måned.
Antall lesere: 16 000 (KANTAR Fagpresse 2022)
Opplag: 10 576; Frekvens: 12 utgaver pr år

Psykologtidsskriftet leses av nær alle psykologer og psykologistudenter i Norge, samt mange i sosialfaglig sektor, helsepolitikere, journalister og andre som formidler og anvender psykologi i sitt daglige virke.

2. halvår 2022 og 1. halvår 2023 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement 10 226 10 226
Betalt abonnement 350 350
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte
Distribuert i alt 10 576 10 576


Antall lesere: 16 000 (KANTAR Fagpresse 2022)

Leserdokumentasjon: Ja

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 16.12 02.01
2 17.01 03.02
3 17.02 02.03
4 19.03 01.04
5 20.04 04.05
6 15.05 02.06
7 18.06 01.07
8 17.07 03.08
9 19.08 01.09
10 17.09 01.10
11 16.10 02.11
12 18.11 01.12Avbestillingsfrist: senest den 19. i hver måned.

Format 4 farger Stående Liggende
Stillings-/profilannonser:
1/1 side 17 650 170x234
1/2 side 13 650 82,5x234 170x115
1/4 side 11 650 82,5x115
Kursannonser (priseks.)
1/1 side 17 082
1/2 side 8 541
1/4 side 4 198Kontakt annonseansvarlig for priser på sort/hvitt-annonser.

Kursannonser/rubrikkannonser:
Kurs, utleie av lokaler m.v. kr 25,- pr sp.mm, eventuelt fargetillegg kr 11,50 pr sp.mm

Vi tilbyr i tillegg en eller flere oppføringer i Psykologtidsskriftets spalte «Kurskalenderen». Oppføring i kurskalenderen er en mulighet for å forhåndsannonsere med henvisning til kursannonse som trykkes i en kommende utgave og/eller påminnelse om allerede annonsert kurs. Begrenset tekstmengde. Pris for innrykk i tillegg til annonse i Psykologtidsskriftet: 1 innrykk kr 2 000, 2 innrykk kr 3 000, 3 innrykk kr 3 500, 4 innrykk kr 4 500.

Småannonser:
Kun tekst, maks 4 linjer/170 tegn (sort) kr 1 450,-

Spesialplassering, 3. omslagside: Kun én annonsør pr utgave. Pris kr 19 500,-.
Alle priser er ekskl. mva.

Stilling ledig annonser kun i faste moduler, 1/1, 1/2 og 1/4 side. Alle stillingsannonser fra Psykologtidsskriftet blir også lagt ut på psykologtidsskriftet.no/stillingsannonser

Nettannonser:
Annonsér gjerne på psykologforeningen.no og psykologtidsskriftet.no, enten i kombinasjon med annonse i Psykologtidsskriftet eller som annonse kun på nett.

Det er ingen frister for Internett-annonser. Annonsene lages fortløpende, iht. avtale med annonsøren, og kan publiseres i løpet av kort tid.

Pris for en stillingsannonse kun på web er kr 9 600. Annonsen ligger tilgjengelig til søknadsfristens utløp, inntil en måneds visning.

Få ekstra oppmerksomhet til din stillingsannonse på nettsiden. For kr 1 950 per uke eller kr 5 950 per måned, kan stillingen også vises på forsiden psykologtidsskriftet.no med lenke til bedriftens stillingsannonse.

Bannerannonser publisere både på psykologforeningen.no og toppbanner på psykologtidsskriftet.no og koster kr 14 900 per måneds visning.
Formater for banner-annonser:
psykologforeningen.no: bredde 220 x høyde 170 px.
psykologtidsskriftet.no: bredde 980 x høyde 150 px.
• format for bannerannonse for visning på mobiltelefon bredde 320 x høyde 120 px.

Pris for kursannonse kun på web er kr 6 500 for inntil en måneds visning på psykologtidsskriftet.no/kurs og psykologforeningen.no under ”Konferanser og kurs” med lenke til for eksempel egen hjemmeside.

For et tillegg på kr 4 500 kan kursannonser annonsert i Psykologtidsskriftet også oppføres på Kurs og konferanser og psykologtidsskriftet.no/kurs.

De oppgitte priser er ekskl. mva. Ved bestilling av annonse på nett sendes annonsetekst og logo på epost til tidsskrift@psykologtidsskriftet.no med angivelse om tidspunkt for når annonsen ønskes publisert.
Provisjon: 3,0 %
Bilag mottas og distribueres etter nærmere avtale.


Bladformat: 210x280
Spaltebredde: 82,5
Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 170x234
Ferdiggjøring: Limfrest
Papirkvalitet innmat: 100 g Munken Polar
Papirkvalitet omslag: 240 g Munken Polar
Elektronisk materiell sendes per epost til tidsskrift@psykologtidsskriftet.no
Annonser som skal lages blir belastet med kr 850,- per annonse.
Alle annonsebestillinger sendes til tidsskrift@psykologtidsskriftet.no
Prepress: Bøk Oslo AS, tlf: 22 98 98 97
ABONNEMENT/LØSSALG: Institusjonsabonnement kr 2 650,- Privat abonnement i Norge kr 1 495,- Portotillegg for abonnement til Norden + Europa kr 360,- Portotillegg for abonnement til verden for øvrig kr 520,- Løssalg kr 185,- + porto/eksp.gebyr (Egne priser for temautgaver)

Tidsskrift for Norsk psykologforening

Boks 419 Sentrum

0103 OSLO

Tlf: 23 10 31 33

Utgiver

Norsk psykologforening

Trykkeri

Aksell AS