Mestring

Utgis av Dysleksi Norge, og sendes til alle medlemmer og abonnenter.

Magasin med reportasjer, fagartikler, tips, nyheter, aktuelt stoff m.m.. Her finner leseren aktuelle saker og løsninger på viktige utfordringer som de opplever i skole, arbeids- og hverdagsliv.

Opplag: 5 390; Frekvens: 4 utgaver pr år

Mennesker med dysleksi, dyskalkuli og spesifikke språkvansker og deres familier og pårørende samt skoler, fagfolk og PPT.
Bladet sendes til godt over 5.000 medlemmer og abonnenter, og er tilgjengelig for en stor gruppe lesere på ulike bibliotek. Det deles også ut på stand, messer og konferanser over hele landet, både via organisasjonen sentralt og lokallagene.

2. halvår 2022 og 1. halvår 2023 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement 5 226 164 5 390
Betalt abonnement
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte
Distribuert i alt 5 226 164 5 390
Leserdokumentasjon: Nei

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 17.01 01.03
2 29.03 24.05
3 07.06 30.08
4 27.09 29.11Format 4 farger Stående Liggende
Bakside 15 500 210x240
Omslagside 14 200
1/1 side 12 200 205x290
1/2 side 6 600 205x140
1/4 side 3 800 100x140
1/8 side 2 600 100x70
Rubrikk 1 000 100x25


Prisene over gjelder per innrykk ved kjøp i 1 utgave.
Ved kjøp i 4 utgaver gjelder følgende priser per innrykk:
Bakside kr 14 400
Omslagside kr 13 000
1/1 side kr 11 000
1/2 side kr 5 950
1/4 side kr 3 500
1/8 side kr 2 350
Rubrikk: kr 900

Alle priser er ekskl mva
Annulasjonsfristen er 4 dager før materiellfrist.
Det tas ikke ansvar for telefoniske beskjeder.
Materiell: minimum ett godt papirtrykk.


Bladformat: A4
Satsflate: 205x290
Ferdiggjøring: Stiftet

Mestring

Storgata 10A

0155 OSLO

Tlf: 22 47 44 50

Annonseansvarlig

Toril Wiedswang

Tlf: 22 47 44 50

Epost: toril@dys.no

Utgiver

Dysleksi Norge

Trykkeri

Flisa Trykkeri AS