Mestring

Utgis av Dysleksi Norge, og sendes til alle medlemmer og abonnenter.

Magasin med reportasjer, fagartikler, tips, nyheter, aktuelt stoff m.m.. Her finner leseren aktuelle saker og løsninger på viktige utfordringer som de opplever i skole, arbeids- og hverdagsliv.
Antall lesere: 9 000 (KANTAR Fagpresse 2023)
Opplag: 5 390; Frekvens: 4 utgaver pr år

Mennesker med dysleksi, dyskalkuli og spesifikke språkvansker og deres familier og pårørende samt skoler, fagfolk og PPT.
Bladet sendes til godt over 5.000 medlemmer og abonnenter, og er tilgjengelig for en stor gruppe lesere på ulike bibliotek. Det deles også ut på stand, messer og konferanser over hele landet, både via organisasjonen sentralt og lokallagene.

2. halvår 2022 og 1. halvår 2023 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement 5 226 164 5 390
Betalt abonnement
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte
Distribuert i alt 5 226 164 5 390


Antall lesere: 9 000 (KANTAR Fagpresse 2023)

Leserdokumentasjon: Nei

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 17.01 26.02
2 03.04 27.05
3 05.06 26.08
4 25.09 25.11Format 4 farger Stående Liggende
Bakside 22 900 210x240
2/1 side 26 900 420x295
2 og 3. omslag 19 900 210x295
1/1 side 18 900 210x295
1/2 side 9 800 90X295 210x130
1/4 side 6 900 90x130 210x60
Bladformat: A4
Satsflate: 210x295
Ferdiggjøring: Stiftet

Mestring

Storgata 10A

0155 OSLO

Tlf: 22 47 44 50

Annonseansvarlig

Toril Wiedswang

Tlf: 22 47 44 50

Epost: toril@dys.no

Utgiver

Dysleksi Norge

Trykkeri

Flisa Trykkeri AS