Diabetes

Diabetes er medlemsbladet til Diabetesforbundet. Bladets oppgave er å informere personer med diabetes og andre om de ulike medisinske, psykologiske, tekniske og sosiale sidene ved å ha diabetes, og forbundets organisasjonsarbeid. Diabetes skal være et aktuelt tidsskrift om diabetes, samt et forum for debatt og utveksling av erfaringer.
Antall lesere: 85 000 (KANTAR Fagpresse 2022)
Opplag: 30 290; Frekvens: 4 utgaver pr år

Medlemmer av Diabetesforbundet.

2. halvår 2022 og 1. halvår 2023 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement 30 290 30 290
Betalt abonnement
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte
Distribuert i alt 30 290 30 290


Antall lesere: 85 000 (KANTAR Fagpresse 2022)

Leserdokumentasjon: Ja

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 01.02 26.02
2 22.04 27.05
3 27.08 30.09
4 21.10 25.11


Avbestillingsfrist: 4 uker

Format 4 farger Stående Liggende
2/1 side 44 100 420x297 utf.
1/1 side 33 200 185x270
1/2 side 22 300 90x265 185x127
1/4 side 14 400 90x127
Baksiden* 40 500 Adr.felt 6 cm


* OBS! Bakside adressefelt 6 cm
1/1 side utfallende: 210x297
+ 5 mm skjærekant ved utfallende annonse.
Prisene er ekskl mva.
Provisjon: 5,0 %
Rabatter: Innrømmes ved bestilling av flere innrykk.
Faste og løse etter avtale.


Bladformat: 210x297
Spaltebredde: 89-58
Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 185x270
Ferdiggjøring: Stiftet
Papirkvalitet innmat: 90 gram
Papirkvalitet omslag: 190 gram
Annonsemateriell: Høyoppløst PDF.
Medlemskontingent/årsabonnement: kr 450,-

Diabetes

Boks 6442 Etterstad

0605 OSLO

Tlf: 23 05 18 00

Utgiver

Diabetesforbundet

Trykkeri

Ålgård Offset AS