Fagbladet

Fagbladet er det største medlemsmagasinet i norsk fagbevegelse og utgis ti ganger i året – i tillegg til daglig nettpublisering.


Fagbladet utgis av Fagforbundet og distribueres til medlemmer innenfor en rekke yrkesgrupper, hovedsakelig innenfor kommunal sektor, som helse og sosial, samferdsel og teknisk, kirke, kultur og oppvekst, kontor og administrasjon.

Fagbladet har de siste årene styrket sin posisjon på nett og satser på flermediale prosjekter.

I tillegg gir Fagbladet ut fire yrkesfaglige temahefter årlig, der vi går i dybden på ulike nisjer.
Antall lesere: 355 196 (F&M MGI 22/2)
Opplag: 391 468; Frekvens: 10 utgaver pr år

Målgrupper er medlemmer i Fagforbundet, elever i videregående skole og studenter, ansatte og politikere i kommuner og fylkeskommuner, rikspolitikere og ansatte i departementene samt allmennheten.

2. halvår 2021 og 1. halvår 2022 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement 391 368 391 368
Betalt abonnement
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte 100 100
Distribuert i alt 391 468 391 468


Antall lesere: 355 196 (F&M MGI 22/2)

Leserdokumentasjon: Ja

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 04.01 24.01
2 31.01 21.02
3 28.02 21.03
4 11.04 03.05
5 30.05 20.06
6 08.08 29.08
7 12.09 03.10
8 12.09 07.11
9 21.11 12.12Format 4 farger Stående Liggende
1/1 side 65 000 170x235
1/2 side 40 000 82x235 170x115
1/4 side 25 000 82x115 170x55
1/8 side 15 000 82x55
Stillingsannonser:
1/8 side 7 100 82x55
1/4 side 9 500 82x115
1/2 side 16 000 82x235 170x115
1/1 side 26 000 170x235


Kontakt annonseansvarlig for andre format.
Annonseansvarlig: Salgsfabrikken v/Lena Gaard, mobil 919 03 867
Materiell sendes lena@salgsfabrikken.no

Nettannonser: Ta kontakt med Dagsavisen v/Marius Floberghagen, mobil 938 33 317, epost banner@dagsavisen.no for størrelse, pris og varighet.

Bilagene kan limes eller plastpakkes.


Bladformat: 200x270
Spaltebredde: 30
Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 170x235
Ferdiggjøring: Stiftet
Papirkvalitet innmat: 54 g Grapho Style
Papirkvalitet omslag: 130 g Artic Silk

Fagbladet

Boks 7003 St. Olavs plass

0130 OSLO

Tlf: 23 06 40 00

Utgiver

Fagforbundet

Trykkeri

Ålgård Offset AS