Fagbladet

Fagbladet er det største medlemsmagasinet i norsk fagbevegelse og utgis ti ganger i året – i tillegg til daglig nettpublisering.


Fagbladet utgis av Fagforbundet og distribueres til medlemmer innenfor en rekke yrkesgrupper, hovedsakelig innenfor kommunal sektor, som helse og sosial, samferdsel og teknisk, kirke, kultur og oppvekst, kontor og administrasjon.

Fagbladet har de siste årene styrket sin posisjon på nett og satser på flermediale prosjekter.

I tillegg gir Fagbladet ut fire yrkesfaglige temahefter årlig, der vi går i dybden på ulike nisjer.
Antall lesere: 355 196 (F&M MGI 22/2)
Opplag: 387 007; Frekvens: 6 utgaver pr år

Målgrupper er medlemmer i Fagforbundet, elever i videregående skole og studenter, ansatte og politikere i kommuner og fylkeskommuner, rikspolitikere og ansatte i departementene samt allmennheten.

2. halvår 2022 og 1. halvår 2023 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement 386 907 386 907
Betalt abonnement
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte 100 100
Distribuert i alt 387 007 387 007


Antall lesere: 355 196 (F&M MGI 22/2)

Leserdokumentasjon: Ja

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 01.02 20.02
2 11.04 30.04
3 06.06 25.06
4 15.08 03.09
5 26.09 15.10
6 21.11 10.12Format 4 farger Stående Liggende
1/1 side 68 250 170x235
1/2 side 42 000 82x235 170x115
1/4 side 26 250 82x115 170x55
1/8 side 15 750 82x55
Bakside 80 325 200x218 +5mm


Kontakt annonseansvarlig for andre format.
Annonseansvarlig: Salgsfabrikken v/Markus Andresen, mobil 919 03 289
Materiell sendes markus@salgsfabrikken.no

Nettannonser: Ta kontakt med Dagsavisen v/Marius Floberghagen, mobil 938 33 317, epost banner@dagsavisen.no for størrelse, pris og varighet.

Bilagene kan limes eller plastpakkes.


Bladformat: 200x270
Spaltebredde: 30
Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 170x235
Ferdiggjøring: Stiftet
Papirkvalitet innmat: 54 g Grapho Style
Papirkvalitet omslag: 130 g Artic Silk

Fagbladet

Boks 7003 St. Olavs plass

0130 OSLO

Tlf: 23 06 40 00

Annonseansvarlig

Markus Andresen

Mobil: 91903289

Epost: markus@salgsfabrikken.no

Utgiver

Fagforbundet

Trykkeri

Ålgård Offset AS