NTL-magasinet

NTL-magasinet setter arbeidstakernes saker på dagsordenen gjennom reportasjer og nyhetssaker fra norsk arbeidsliv.

Opplag: 48 493; Frekvens: 10 utgaver pr år

Ansatte i statlig sektor, departementene med underliggende etater og direktorat, statlige selskaper, tillitsvalgte, politikere, arbeidsgivere.

2. halvår 2022 og 1. halvår 2023 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement 48 493 48 493
Betalt abonnement
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte
Distribuert i alt 48 493 48 493
Leserdokumentasjon: Ja

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 20.01 08.02
2 17.02 07.03
3 17.03 05.04
4 21.04 10.05
5 19.05 07.06
6 16.06 04.07
7 25.08 12.09
8 29.09 17.10
9 03.11 21.11
10 06.12 27.12Format 4 farger Stående Liggende
1/1 side 25 000 210x277
1/2 side 15 000 201x156 206x131
1/4 side 10 000 47x270 206x64
Bakside 30 000 210x222
Felles: *
1/1 side 32 000
1/2 side 19 000
1/4 side 11 000
Bakside 38 000 230x242 +5mm


* Felles = Annonsepriser for innrykk i alle fire bladene samtidig.

Mva kommer i tillegg.


Bladformat: 230x297
Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 210x277
Papirkvalitet innmat: 80g UPM Star matt
Papirkvalitet omslag: 80g UPM Star matt

NTL-magasinet

Boks 8964 Youngstorget

0028 OSLO

Tlf: 23 06 83 60

Utgiver

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Trykkeri

Ålgård Offset AS