Diabetesfag

Diabetesforum er et tilbud til helsepersonell som er medlemmer av Diabetesforbundet. Bladet lages av og for helsepersonell som arbeider med diabetes. Målet er å bidra til faglig oppdatering og å speile det norske diabetesfaglige miljøet. Magasinet har stoff fra ulike kategorier og med ulik tyngde. Bladet inneholder alt fra medisinsk forskning og undersøkelser til opplæring, kvalitetsutvikling, diabetesforum og aktuelt småstoff.
Antall lesere: 11 000 (Kantar Media Fagpresse 2018)
Opplag: 2 990; Frekvens: 4 utgaver pr år

Primærmålgruppen er helsepersonell som er medlemmer av Diabetesforbundet. Bladet går også til alle tillitsvalgte i forbundet.

2. halvår 2022 og 1. halvår 2023 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement 2 990 2 990
Betalt abonnement
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte
Distribuert i alt 2 990 2 990


Antall lesere: 11 000 (Kantar Media Fagpresse 2018)

Leserdokumentasjon: Ja

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 01.02 26.02
2 22.04 27.05
3 27.08 30.09
4 21.10 25.11


Avbestillingsfrist: 4 uker

Format 4 farger Stående Liggende
2/1 side 39 300 420x297 utf.
1/1 side 29 900 185x270
1/2 side 20 100 90x265 185x127
1/4 side 14 400 90x127
Baksiden* 35 500 Adr.felt 6 cm


* OBS! Bakside adressefelt 6 cm
1/1 side utfallende: 210x297
+ 5 mm skjærekant ved utfallende annonse.
Prisene er ekskl mva.
Provisjon: 5,0 %
Rabatter: Innrømmes ved bestilling av flere innrykk.
Faste og løse etter avtale.


Bladformat: 210x297
Spaltebredde: 89-58
Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 185x270
Ferdiggjøring: Stiftet
Papirkvalitet innmat: 90 gram
Papirkvalitet omslag: 190 gram
Annonsemateriell: Høyoppløst PDF.
Medlemskontingent/årsabonnement: kr 450,-

Diabetesfag

Boks 6442 Etterstad

0605 OSLO

Tlf: 23 05 18 00

Utgiver

Diabetesforbundet

Trykkeri

Ålgård Offset AS