Norsk Veterinærtidsskrift

NORSK VETRINÆRTIDSSKRIFT – helt fra starten av i 1888 et levende fagtidsskrift som fyller to hovedfunksjoner. Overfor samfunnet – politiske – og administrative myndigheter, institusjoner og enkeltpersoner innenfor landbruk/medisin, massemedia m.v. – å avspeile veterinærfaglige og veterinærpolitiske synspunkter.
Overfor veterinærer og annet relevant personell – være faglig nyhetsorgan og viktigste faktor i den kontinuerlige og livslange etterutdanningsprosess som er nødvendig for dagens veterinære yrkesutøvere.

Opplag: 3 604; Frekvens: 9 utgaver pr år

Veterinærer i Norge jobber på mange forskjellige felter. Felles for alle de rundt 85 % av veterinær- ene i Norge som er medlemmer i Den norske veterinærforening er at de mottar Norsk veterinær- tidsskrift ni ganger i året. Tidsskriftet ble grunnlagt i 1888 og er et av landets eldste fagblader. Tidsskriftet utgis av Den norske veterinærforening og går til rundt 3 500 veterinærer, veterinær- studenter og andre abonnenter. Innholdet er av høy veterinærmedisinsk kvalitet rettet mot målgruppen. Tidsskriftet har en enestående posisjon i det norske markedet. Redaksjonelt innhold og posisjon i markedet sikrer et unikt utgangspunkt for annonsering av legemidler, utstyr og tjenester knyttet til den veterinærmedisinske verden og stillingsannonser. Tidsskriftet leses med stor interesse av veterinærene fordi det er deres medlemsblad og fordi hver utgave betyr faglig oppdatering. Vetnett.no Trafikk per måned: 18 409 besøk og 50 178 sidevisninger. Tall er tatt ut fra 1.11.2018-1.11.2019.

2. halvår 2022 og 1. halvår 2023 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement 3 590 3 590
Betalt abonnement 14 14
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte
Distribuert i alt 3 604 3 604
Leserdokumentasjon: Ja

Nr. Materiellfrist Utgivelse
3 10.02 01.03
4 10.03 03.04
5 10.04 02.05
6 10.05 02.06
7 13.06 03.07
8/9 10.08 01.09
10 11.09 02.10
11 10.10 01.11
12 10.11 01.12
1 03.01 24.01
2 07.02 28.02


Avbestillingsfrist: 3 uker

Format 4 farger Stående Liggende
1/1 side 18 490 180x255
1/2 side 15 020 86x255 180x124
1/3 side 13 440 58x259 180x84
1/4 side 10 660 86x124 180x59
2/1 side 34 080
Spesialplassering
2. omslag 22 480
3. omslag 20 980
Bakside 23 650


Andre formater/priser etter avtale. Tillegg for midtoppslag: 15% Tillegg for utfallende 10% Tillegg for stillingsannonser: 20% Stillingsannonsene til NVT legges også inn på Den Norske Veterinærforenings internettsider.
Provisjon: 3,0 %
Formidl. godtgjørelse: 1,0 %
Ved ønske om bilag, kontakt HS Media ved Astrid Olsen, ao@hsmedia.no, telefon 62 94 94 69 75, mobil 478 29 023. Bilagene leveres i bærbare kartonger, godt merket med innhold og antall per kartong, senest ti dager før utgivelse.


Bladformat: 210x297
Spaltebredde: 75
Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 180x255
Ferdiggjøring: Ryggstiftet
Papirkvalitet innmat: 170g Gallerie Silk
Papirkvalitet omslag: 100g Gallerie Silk
Norge og Norden 1 880 Europa 2 180 Utenfor Europa 2 330

Norsk Veterinærtidsskrift

Boks 6781 St. Olavsplass

0130 OSLO

Tlf: 22 99 46 00

Utgiver

Den Norske Veterinærforening

Trykkeri

X-IDE AS