Samora Forum

Samora Forum formidler fakta og faglig innsikt i saker som har relevanse med rasisme, etnisitet og flerkultur. Samora Forum er en partipolitisk uavhengig ikke-religiøs og økomomisk frittstående publikasjon.

Frekvens: 4 utgaver pr år

Biblioteker, personer med interesse for bladets profil og formål.

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 - -
2 - -
3 - -
4 - -Abonnement:kr 200 for privatpersoner kr 250 for institusjoner

Samora Forum

Mariboes gate 8

0183 OSLO

Tlf: 22 20 96 90

Utgiver

Stiftelsen Samora Forum

Trykkeri

PJ Trykk