Anlegg & Transport

Anlegg&Transport så dagens lys i september 1984. A&T er et frittstående fagtidsskrift for anleggs- og transportnæringen og kommer ut 11 ganger i året. Vår målsetting er at vi med aktivt redaksjonelt arbeid skal holde næringenes utøvere oppdatert om nasjonal og internasjonal utvikling. Det gjelder marked, menneskene i næringene og spesielt den tekniske utviklingen innen maskin-, lastebil/varebil- og transportteknikk.

Anlegg&Transport er landets ledende anleggstidsskrift, også kjent for sine grundige biltester og reportasjer.

Mellom utgavene av bladet kan du holde deg oppdatert på det som skjer i bransjen på nettstedet at.no.
Antall lesere: 26 000 (KANTAR Fagpresse 2022)
Opplag: 5 212; Frekvens: 11 utgaver pr år

Entreprenører, maskineiere, maskinførere, gruve-/bergverksdrift, stein- og pukkindustrien, betongindustrien, lastebil-/nyttekjøretøyeiere, lastebilsjåfører, transportsentraler, varebileiere, påbyggere, skogsentreprenører, verksteder, anleggsgartnere, kommunale og offentlige etater, drifts- og vedlikeholdsavdelinger, skoler mfl.

1.1.2023 - 31.8.2023 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement
Betalt abonnement 3 703 3 703
Løssalg 65 65
Rabattert abonnement (over 50% rabatt) 992 992
Regelmessig gratis distribuerte 452 452
Distribuert i alt 5 212 5 212


Antall lesere: 26 000 (KANTAR Fagpresse 2022)

Leserdokumentasjon: Nei

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 26.01 09.02
2 23.02 08.03
3 15.03 05.04
4 12.04 26.04
5 16.05 31.05
6/7 21.06 05.07
8 23.08 06.09
9 20.09 04.10
10 18.10 01.11
11 19.11 06.12
12 10.12 27.12Format 4 farger Stående Liggende
2/1 side 47 000 400x272
1/1 side 24 900 184x258
1/2 side 13 900 95x272 194x134
1/3 side 9 900 61,5x272 194x87,5
1/4 side 7 900 194x65 95x134
1/8 side 5 500 194x33
1/8 side boks 95x65
2. og 3. omslagsside 27 000
Pr mm v/4 sp. pr side 27
Bakside 39 000
Ta kontakt for informasjon og priser.
Løse bilag inntil A4-format, plastpakkes sammen med Anlegg&Transport, vareprøver, limte kort og større formater. Ingen byråprovisjon på bilag.


Bladformat: 210x297
Spaltebredde: 43
Satsflate: 184x258
Eventuell bearbeiding eller overføring av materiell vil bli belastet i tillegg til annonseprisene.
Materiell: Høyoppløselig pdf i CMYK-farger, 300 dpi.

Anlegg & Transport

Boks 11

1411 KOLBOTN

Tlf: 66 82 21 21

Annonseansvarlig

Andre Berger

Tlf: 66 82 21 21

Epost: andre@bjorgu.no

Utgiver

Bjørgu AS

Trykkeri

Ålgård Offset AS