Glass & Fasade

DEKKER:
Glass i fasader og interiør. Systemer for aluminiumsprofiler, solskjerming, solfangere og solcellepaneler. Produktene vurderes i sammenheng med arkitektur, energibruk, sikkerhet, solskjerming mv. I første rekke presenteres gode løsninger til inspirasjon og nytte, men krav til sikkerhet og energibruk blir dekket med kritisk blikk.

FORMÅL:

Magasinet skal inspirere til bruk av glass i fasade og innredning. Produkter og bruk skal belyses i forhold til arkitektur, energibruk, sikkerhet, solskjerming, funksjonalitet og design.

Opplag: 3 603; Frekvens: 4 utgaver pr år

Bladet sendes til arkitekter, entreprenører, bygningstekniske konsulenter, rådgivende ingeniører, kommune- og byingeniører, kommunale arkitekter, tekniske sjefer, tekniske høyskoler, tekniske etater, politiske organer, utdanningsinstitusjoner, medier, eiendomsselskaper, eiendomsutviklere, byggherrer, samt til bransjen.

2. halvår 2022 og 1. halvår 2023 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement
Betalt abonnement
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte 3 603 3 603
Distribuert i alt 3 603 3 603
Leserdokumentasjon: Ja

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 16.02 03.03
2 29.04 19.05
3 27.08 15.09
4 09.11 01.12Format 4 farger Stående Liggende
2/1 side 39 800 460x300
1/1 side 22 800 200x267
1/1 side utfallende 22 800 230x300+5 mm
1/2 side 17 300 98x261 200x132
1/4 side 14 200 98x129 200x65
Omslag 27 900 230x300+5 mmPrisene er ekskl mva.
Provisjon: 4,0 %
Formidl. godtgjørelse: 2,0 %
Rabatter: Rabatt ved avtale om flere innrykk.
Bilag etter avtale.


Bladformat: 230x300
Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 200x267
Ferdiggjøring: Limfrest
Papirkvalitet innmat: 130 g Maxi Silk
Papirkvalitet omslag: 250 g Maxi Gloss
Årsabonnement: kr 400,-

Glass & Fasade

Fridtjof Nansens vei 19

0369 OSLO

Tlf: 47 47 47 05

Ansvarlig redaktør

Harald Aase

Mobil: 95 08 42 98

Epost: aase@gffn.no

Utgiver

Glass og Fasadeforeningen

Trykkeri

Merkur Grafisk AS