Kjøttbransjen

Kjøttbransjen er et faglig, markeds- og næringspolitisk organ for den private kjøttbransjen i Norge. Bladet representerer alle ledd i bransjen fra slakterier via foredling og industri til detaljist. Kjøttbransjen representerer den private kjøttbransjens interesser overfor myndighetene, andre media, konkurrerende omsetningsorganisasjoner og betydelige kundegrupper.

Opplag: 1 029; Frekvens: 8 utgaver pr år

Medlemmer av KLF, kjøttbedrifter som ikke er tilsluttet KLF, dagligvarebutikker med over 10 millioner kroner i omsetning, utvalgte storhusholdninger, sentrale kjedekontorer innen dagligvare/storhusholdning og næringsmiddelbedrifter tilknyttet kjøttbransjen. Faglige og politiske myndigheter, massemedia.

2. halvår 2022 og 1. halvår 2023 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement 164 164
Betalt abonnement 283 283
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt) 8 8
Regelmessig gratis distribuerte 574 574
Distribuert i alt 1 029 1 029
Leserdokumentasjon: Ja

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 23.01 02.02
2 06.03 16.03
3 02.05 11.05
4 05.06 15.06
5 14.08 24.08
6 25.09 05.10
7 23.10 02.11
8 04.12 14.12


Avbestillingsfrist: 2 uker
Annonsemateriell: Avtrykk eller speilvendte negativer. Tilleggsomkostn. for annet materiell belastes kunden.

Format 4 farger Stående Liggende
1/1 side 15 700 186x266,2
1/2 side 11 500 91x266,2 186x127
1/3 side 9 400 59x266,2
1/4 side 8 400 91x127 186x60
1/8 side 6 500 186x30
Spesialplassering
2. og 3. omslag 16 000
Bakside 16 500
Format Pris Periode Størrelse
Toppbanner 9 500 pr måned 980x150
Nettboard 5 500 580x400


Tillegg spesialfarge : kr 1 700,-
Fargetillegg småannonser: kr 1 400,-
Bransjeregister: Egen prisliste.
Provisjon: 7,5 %
Formidl. godtgjørelse: 3,5 %
Rabatter: Over 5 sider: 10%
Bilag ved forespørsel.


Bladformat: 210x297
Spaltebredde: 59
Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 186x266,2
Ferdiggjøring: Stiftet
Papirkvalitet innmat: 115 g Multiart silk
Papirkvalitet omslag: 150 g Multiart silk
Årsabonnement: Vanlig abonnement: kr 1 500,- Medarbeiderabonnement: kr 750,- Gruppeabonnement: Pris etter avtale (min. 10 til samme adresse)

Kjøttbransjen

Østensjøveien 39/41

0667 OSLO

Annonseansvarlig

Bjørnulf Lie

Mobil: 971 66 507

Epost: bjornulf@a2media.no

Utgiver

KLF Media

Trykkeri

Aksell AS