Barnehagefolk

Barnehagefolk er tidsskriftet for og av barnehagefolket. Tidsskriftet er et forum hvor profesjonen formulerer sitt fag og de fagligpolitiske utfordringer barnehagefeltet til enhver tid står ovenfor. Barnehagefolk er et forum for kunnskapsdeling, erfaringsdeling og meningsutveksling.

Opplag: 3 064; Frekvens: 4 utgaver pr år

I Barnehagefolk møtes de som arbeider med barnehagebarn til daglig, de som utdanner seg til arbeid i barnehagen og de som driver forskning og utvikling på barnehageområdet. Barnehagefolks målgruppe er i hovedsak barnehagelærerprofesjonen, det vil her si barnehagelærere, barnehagelærerstudenter og barnehagelærerutdannere. 
Barnehagefolk retter seg også mot andre som jobber for, i og med barnehager.

2. halvår 2022 og 1. halvår 2023 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement
Betalt abonnement 2 988 2 988
Løssalg 12 12
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte 64 64
Distribuert i alt 3 064 3 064
Leserdokumentasjon: Nei

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 01.03 15.03
2 13.05 27.05
3 23.09 07.10
4 20.11 30.11Format 4 farger Stående Liggende
1/1 side 15 500 195x240 +3 mm utf.
1/2 side 10 500 160x100


barnehageforum.no: Send annonse til henriette@a2media.no


Satsflate: 195x240

Ansvarlig redaktør

Birgitte Fjørtoft

Mobil: 40494317

Epost: birgitte@barnehagefolk.no

Annonseansvarlig

Henriette Brattli

Mobil: 971 98 747

Epost: henriette@a2media.no

Utgiver

Habitus as/Pedagogisk forum

Trykkeri

Aksell AS