Fagbladet Gravplassen

Gravplassen kan se tilbake på 50 år som fagblad innenfor en spennende sektor. Det første nummeret så dagens lys i 1969, den gang med navnet Kirkegårdskultur. Senere ble navnet endret til Kirkegården fram til 2017. I dag er navnet fagbladet Gravplassen.Bladet henvender seg til fagutøvere i forvaltningsapparatet knyttet til drift av norske gravplasser, med hovedvekt på medlemmene i Norsk forening for gravplasskultur. Bladet retter seg mot fagets utøvere i form av praktiske artikler knyttet til driften av det helhetlige gravplassanlegget, fra pleie, anlegg og formgivning til mer praktisk orientert teknologi og metodeverk knyttet til gravferden, krematorieteknikk med videre.

Opplag: 1 040; Frekvens: 4 utgaver pr år

Medlemmer av Norsk forening for gravplasskultur, samt øvrige spesielt interesserte som landskapsarkitekter, rådgivende ingeniører, anleggsgartnere og gartnere.

2. halvår 2022 og 1. halvår 2023 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement 1 034 1 034
Betalt abonnement
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte 6 6
Distribuert i alt 1 040 1 040
Leserdokumentasjon: Ja

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 12.02 18.03
2 07.05 10.06
3 02.09 30.09
4 01.11 02.12Format 4 farger Stående Liggende
Bakside 13 137
Innside foran/bak 12 340
Helside 11 537 200x265
1/2 side 8 238 200x130
1/3 side 6 649
1/4 side 4 905 98x130
1/8 side 3 322 98x63
1/16 side 2 536 98x31
Nettannonser:
Format Pris Periode Størrelse
Skyskraper 3 500 pr mnd
Skyskraper 2 600 pr mnd
Banner Stor 2 800 pr mnd
Banner Middels 2 000 pr mnd
Banner Lite 1 800 pr mnd
Artikkelannonser 2 200 pr mnd


Nyhetsbrev:
Nyhetsbrev 1600,- pr innrykk


Rabatter: Rabattordninger ved flere innrykk.


Bladformat: 297x240
Spaltebredde: 68
Utfallende trykk: Ja
Ferdiggjøring: Stiftet
Papirkvalitet innmat: 130 g Silk Glatt
Papirkvalitet omslag: 130 g Silk Glatt
Årsabonnement: Personlige medlemmer: kr 360 Selskap, råd og organisasjoner: kr 1.100 Kirkelig fellesråd/kommuner: kr 1.135/15.450

Fagbladet Gravplassen

Merkebekk 40

3760 NESLANDSVATN

Tlf: 437 87 924

Annonseansvarlig

Ronny Grenberg

Mobil: 90 76 39 84

Epost: ronny@a2media.no

Utgiver

Norsk forening for gravplasskultur

Trykkeri

Erik Tanche Nilsen, Skien