Fagbladet Gravplassen

Gravplassen kan se tilbake på 50 år som fagblad innenfor en spennende sektor. Det første nummeret så dagens lys i 1969, den gang med navnet Kirkegårdskultur. Senere ble navnet endret til Kirkegården fram til 2017. I dag er navnet fagbladet Gravplassen.Bladet henvender seg til fagutøvere i forvaltningsapparatet knyttet til drift av norske gravplasser, med hovedvekt på medlemmene i Norsk forening for gravplasskultur. Bladet retter seg mot fagets utøvere i form av praktiske artikler knyttet til driften av det helhetlige gravplassanlegget, fra pleie, anlegg og formgivning til mer praktisk orientert teknologi og metodeverk knyttet til gravferden, krematorieteknikk med videre.

Opplag: 1 054; Frekvens: 4 utgaver pr år

Medlemmer av Norsk forening for gravplasskultur, samt øvrige spesielt interesserte som landskapsarkitekter, rådgivende ingeniører, anleggsgartnere og gartnere.

2. halvår 2021 og 1. halvår 2022 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement 1 029 1 029
Betalt abonnement
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte 25 25
Distribuert i alt 1 054 1 054
Leserdokumentasjon: Ja

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 07.02 01.04
2 13.05 01.07
3 02.09 07.10
4 28.10 02.12Format 4 farger Stående Liggende
1/1 side 10 667 200x265
1/2 side 7 616 200x130
1/3 side 6 148
1/4 side 4 535 98x130
1/8 side 3 071 98x63
1/16 side 2 345 98x31
Nettannonser:
Format Pris Periode Størrelse
Skyskraper 1 300 pr mnd
Skyskraper 2 600 pr mnd
Banner S 990 pr uke
Banner S 1 980 pr mnd
Banner M 880 pr uke
Banner M 1 760 pr mnd
Banner L 750 pr uke
Banner L 1 500 pr mnd


S: Stor M: Medium L: Liten
Nyhetsbrev:
Nyhetsbrev 1600,- pr innrykk


Rabatter: Rabattordninger ved flere innrykk.
Bilag 18 741,-


Bladformat: 297x240
Spaltebredde: 68
Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 200x265
Ferdiggjøring: Stiftet
Papirkvalitet innmat: 130 g Silk Glatt
Papirkvalitet omslag: 130 g Silk Glatt
Overføring via epost: redaktor@gravplassen.no eller bærbare media som CD eller lignende. Innscanning og repro av fysisk originalmateriell belastes kunden.
Årsabonnement: Personlige medlemmer: kr 360 Selskap, råd og organisasjoner: kr 1.100 Kirkelig fellesråd/kommuner: kr 1.135/15.450

Fagbladet Gravplassen

Krokenveien 1661

3760 NESLANDSVATN

Tlf: 437 87 924

Utgiver

Norsk forening for gravplasskultur

Trykkeri

Erik Tanche Nilsen, Skien