Michael

Michael er et medisinsk-vitenskapelig kvartalstidsskrift som utgis av Det norske medicinske Selskab og er godkjent som vitenskapelig publiseringskanal (nivå 1) i det norske universitets- og høgskolesystemet. Michael publiserer artikler om samfunnsmedisin, helsepolitikk, medisinsk humaniora og medisinsk historie. Målgruppen er lesere med interesse for disse fagområdene. Heftene trykkes på engelsk eller norsk, alt etter innholdets karakter og målgruppe, og alt innhold er fritt tilgjengelig på nett (michaeljournal.no). Alt stoff publiseres under CC-lisensen CCBY-ND 4.0 (open access). Innsendte vitenskapelige manuskripter blir vurdert av fagkonsulenter som er anonyme for forfatteren (ekstern fagfellevurdering). Større arbeider (avhandlinger o.l.) publiseres som supplementer.

Frekvens: 4 utgaver pr år

Helsepersonell og andre medisinsk og sosialt interesserte.

Nr. Materiellfrist Utgivelse
01 Mars - 01.03
02 Juni - 01.06
03 September - 01.09
04 Desember - 01.124 ordinære utgivelser per år.


Bladformat: 170x240

Michael

Legenes hus, Postboks 1152, Sentrum

0107 OSLO

Tlf: 415 415 34

Utgiver

Det norske medicinske Selskab

Trykkeri

Aksell AS