Michael 2022 04 Forside

Michael

Michael er et medisinsk-vitenskapelig kvartalstidsskrift som utgis av Det norske medicinske Selskab og er godkjent som vitenskapelig publiseringskanal (nivå 1) i det norske universitets- og høgskolesystemet. Michael publiserer i hovedsak stoff i skjæringspunktet mellom medisin og samfunnsvitenskap, først og fremst artikler om samfunnsmedisin og medisinsk historie. Målgruppen er lesere i helsevesenet og i universitetsmiljøene. Heftene trykkes på engelsk eller norsk, alt etter innholdets karakter og målgruppe, og alt innhold er fritt tilgjengelig på michaeljournal.no
(open access). Innsendte vitenskapelige manuskripter blir vurdert av fagkonsulenter som er anonyme for forfatteren (referees). Større arbeider (avhandlinger o.l.) publiseres som supplementer.

Frekvens: 4 utgaver pr år

Helsepersonell og andre medisinsk og sosialt interesserte.

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 - -4 ordinære utgivelser per år.


Bladformat: 170x240
Utfallende trykk: Nei

Michael

Legenes hus, Postboks 1152, Sentrum

0107 OSLO

Tlf: 415 415 34

Utgiver

Det Norske Medicinske Selskab

Trykkeri

07 Media AS