psykisk-kommune.no

Psykisk-kommune.no presenterer stoff som er av stor interesse for fagpersonell i den pedagogisk-psykologiske tjenesten (PPT), og ansatte innen skoleverket og andre tjenester som arbeider med sosial- og spesialpedagogiske spørsmål og oppgaver. Tidsskriftet har nå blitt kun nettbasert. Det har artikler og annet stoff om aktuelle faglige og fagpolitiske problemstillinger, og formidler forskningsresultater fra feltet som skal stimulere til debatt om spørsmål av interesse for pedagogisk-psykologisk tjeneste.

Fagpersonell i den pedagogisk-psykologiske tjenesten (PPT) og andre tjenester som arbeider med spesial- og sosialpedagogiske spørsmål og oppgaver. Skoler og relevante institusjoner.

psykisk-kommune.no

Boks 9107 Konnerud

3006 DRAMMEN

Tlf: 31 09 50 65

Redaktør

Therese Thornton Sjursen

Mobil: 928 37 864

Epost: therese.sjursen@gmail.com

Utgiver

Forlaget Skolepsykologi

Trykkeri

Zoom Grafisk AS