NNN-arbeideren

Medlemsblad for organiserte i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund.

Opplag: 25 646; Frekvens: 9 utgaver pr år

2. halvår 2022 og 1. halvår 2023 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement 25 646 25 646
Betalt abonnement
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte
Distribuert i alt 25 646 25 646
Leserdokumentasjon: Nei

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 30.01 14.02
2 12.03 27.03
3 16.04 04.05
4 20.05 09.06
5 18.06 03.07
6 13.08 03.07
7 17.09 02.10
8 22.10 30.10
9 19.11 04.12Format 4 farger Stående Liggende
1/1 side 18 000 210x280
1/2 side 12 500 210x137,5
1/4 side 7 000 92x123 184x59


1/1 og 1/2 side: + 4 mm
Alle priser er ekskl mva.

Kontaktperson annonser: Liv Lysaker, 913 53 743 eller epost liv.lysaker@lomedia.no


Satsflate: 210x280

NNN-arbeideren

Boks 8964 Youngstorget

0028 OSLO

Ansvarlig redaktør

Erlend Angelo

Mobil: 41 50 03 24

Epost: erlend@lomedia.no

Utgiver

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Trykkeri

Ålgård Offset AS